Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Arbetspendling inom länet

Arbetspendling inom länet

Senast uppdaterad 2019-01-21
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).

Arbetspendling inom länet 2017

                         

Kvinnor

                       

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Asker- sund

Deger- fors

Halls- berg

Hälle- fors

Karl- skoga

Kumla

Laxå

Leke- berg

Lindes- berg

Ljus- nars- berg

Nora

Örebro

Askersund

1 680

 

242

 

8

110

26

7

3

 

 

286

Degerfors

2

916

11

2

696

2

37

7

 

 

1

70

Hallsberg

107

 

1 729

 

10

373

48

21

5

 

1

912

Hällefors

 

1

1

1 095

12

 

 

3

25

12

31

30

Karlskoga

1

254

8

31

5 231

17

6

27

6

1

11

423

Kumla

44

1

535

1

25

2 264

27

36

20

1

6

1 860

Laxå

55

8

53

 

14

34

748

16

 

 

 

106

Lekeberg

10

10

67

2

61

80

22

757

7

 

2

773

Lindesberg

1

1

6

4

10

14

 

1

3 926

112

79

628

Ljusnarsberg

 

 

1

2

 

 

 

1

88

611

8

30

Nora

1

 

4

30

33

6

 

 

306

16

1 460

443

Örebro

98

13

610

28

304

809

46

236

582

22

179

30 795

                         

Män

                       

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Asker- sund

Deger- fors

Halls- berg

Hälle- fors

Karl- skoga

Kumla

Laxå

Leke- berg

Lindes- berg

Ljus- nars- berg

Nora

Örebro

Askersund

1 767

3

280

 

5

98

54

16

4

1

1

386

Degerfors

9

1 100

8

3

714

15

43

16

1

 

1

157

Hallsberg

133

7

2 010

3

23

378

79

42

8

 

5

1 116

Hällefors

 

1

6

1 224

32

3

 

 

26

11

37

55

Karlskoga

16

246

22

24

5 401

29

22

28

18

 

16

700

Kumla

82

3

657

3

38

2 065

57

40

24

2

15

2 145

Laxå

62

10

78

 

19

26

835

13

1

 

 

198

Lekeberg

18

14

90

1

54

84

40

766

13

1

6

927

Lindesberg

5

 

16

4

27

24

 

4

4 144

113

80

833

Ljusnarsberg

1

 

2

5

4

 

 

 

95

656

3

62

Nora

1

2

15

26

78

17

 

3

267

18

1 264

650

Örebro

164

28

964

33

440

1 105

95

200

662

35

215

29 821

                         

Kvinnor och män

                     

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Asker- sund

Deger- fors

Halls- berg

Hälle- fors

Karl- skoga

Kumla

Laxå

Leke- berg

Lindes- berg

Ljus- nars- berg

Nora

Örebro

Askersund

3 447

3

522

0

13

208

80

23

7

1

1

672

Degerfors

11

2 016

19

5

1 410

17

80

23

1

0

2

227

Hallsberg

240

7

3 739

3

33

751

127

63

13

0

6

2 028

Hällefors

0

2

7

2 319

44

3

0

3

51

23

68

85

Karlskoga

17

500

30

55

10 632

46

28

55

24

1

27

1 123

Kumla

126

4

1 192

4

63

4 329

84

76

44

3

21

4 005

Laxå

117

18

131

0

33

60

1 583

29

1

0

0

304

Lekeberg

28

24

157

3

115

164

62

1 523

20

1

8

1 700

Lindesberg

6

1

22

8

37

38

0

5

8 070

225

159

1 461

Ljusnarsberg

1

0

3

7

4

0

0

1

183

1 267

11

92

Nora

2

2

19

56

111

23

0

3

573

34

2 724

1 093

Örebro

262

41

1 574

61

744

1 914

141

436

1 244

57

394

60 616

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Arbetspendling inom länet 2017

                         

Kvinnor

                       

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Asker- sund

Deger- fors

Halls- berg

Hälle- fors

Karl- skoga

Kumla

Laxå

Leke- berg

Lindes- berg

Ljus- nars- berg

Nora

Örebro

Askersund

1 680

 

242

 

8

110

26

7

3

 

 

286

Degerfors

2

916

11

2

696

2

37

7

 

 

1

70

Hallsberg

107

 

1 729

 

10

373

48

21

5

 

1

912

Hällefors

 

1

1

1 095

12

 

 

3

25

12

31

30

Karlskoga

1

254

8

31

5 231

17

6

27

6

1

11

423

Kumla

44

1

535

1

25

2 264

27

36

20

1

6

1 860

Laxå

55

8

53

 

14

34

748

16

 

 

 

106

Lekeberg

10

10

67

2

61

80

22

757

7

 

2

773

Lindesberg

1

1

6

4

10

14

 

1

3 926

112

79

628

Ljusnarsberg

 

 

1

2

 

 

 

1

88

611

8

30

Nora

1

 

4

30

33

6

 

 

306

16

1 460

443

Örebro

98

13

610

28

304

809

46

236

582

22

179

30 795

                         

Män

                       

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Asker- sund

Deger- fors

Halls- berg

Hälle- fors

Karl- skoga

Kumla

Laxå

Leke- berg

Lindes- berg

Ljus- nars- berg

Nora

Örebro

Askersund

1 767

3

280

 

5

98

54

16

4

1

1

386

Degerfors

9

1 100

8

3

714

15

43

16

1

 

1

157

Hallsberg

133

7

2 010

3

23

378

79

42

8

 

5

1 116

Hällefors

 

1

6

1 224

32

3

 

 

26

11

37

55

Karlskoga

16

246

22

24

5 401

29

22

28

18

 

16

700

Kumla

82

3

657

3

38

2 065

57

40

24

2

15

2 145

Laxå

62

10

78

 

19

26

835

13

1

 

 

198

Lekeberg

18

14

90

1

54

84

40

766

13

1

6

927

Lindesberg

5

 

16

4

27

24

 

4

4 144

113

80

833

Ljusnarsberg

1

 

2

5

4

 

 

 

95

656

3

62

Nora

1

2

15

26

78

17

 

3

267

18

1 264

650

Örebro

164

28

964

33

440

1 105

95

200

662

35

215

29 821

                         

Kvinnor och män

                     

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Asker- sund

Deger- fors

Halls- berg

Hälle- fors

Karl- skoga

Kumla

Laxå

Leke- berg

Lindes- berg

Ljus- nars- berg

Nora

Örebro

Askersund

3 447

3

522

0

13

208

80

23

7

1

1

672

Degerfors

11

2 016

19

5

1 410

17

80

23

1

0

2

227

Hallsberg

240

7

3 739

3

33

751

127

63

13

0

6

2 028

Hällefors

0

2

7

2 319

44

3

0

3

51

23

68

85

Karlskoga

17

500

30

55

10 632

46

28

55

24

1

27

1 123

Kumla

126

4

1 192

4

63

4 329

84

76

44

3

21

4 005

Laxå

117

18

131

0

33

60

1 583

29

1

0

0

304

Lekeberg

28

24

157

3

115

164

62

1 523

20

1

8

1 700

Lindesberg

6

1

22

8

37

38

0

5

8 070