Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Arbetspendling inom länet

Arbetspendling inom länet

Senast uppdaterad 2020-02-12
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).

Arbetspendling inom länet 2018

                         

Kvinnor

                       

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Asker- sund

Deger- fors

Halls- berg

Hälle- fors

Karl- skoga

Kumla

Laxå

Leke- berg

Lindes- berg

Ljus- nars- berg

Nora

Örebro

Askersund

1 650

1

258

 

6

110

29

11

7

 

 

297

Degerfors

4

888

7

4

709

2

38

11

1

 

3

76

Hallsberg

106

 

1 762

 

15

334

55

20

11

 

2

926

Hällefors

 

1

1

1 105

15

 

 

1

23

12

29

24

Karlskoga

 

285

9

30

5 134

10

6

25

6

 

9

508

Kumla

58

2

564

1

22

2 215

23

37

22

1

5

1 857

Laxå

50

9

56

 

17

35

768

21

1

1

 

120

Lekeberg

6

10

61

2

69

83

17

777

12

 

2

793

Lindesberg

 

 

6

5

7

5

 

2

3 869

116

82

632

Ljusnarsberg

 

 

2

3

 

 

 

1

95

596

10

32

Nora

 

 

4

26

29

9

 

1

310

16

1 418

427

Örebro

75

21

638

32

309

813

38

260

583

28

190

31 379

                         

Män

                       

Bostads-kommun

Arbetsställekommun

Asker- sund

Deger- fors

Halls- berg

Hälle- fors

Karl- skoga

Kumla

Laxå

Leke- berg

Lindes- berg

Ljus- nars- berg

Nora

Örebro

Askersund

1 792

1

292

1

8

86

52

15

4

1

 

415

Degerfors

7

1 097

5

2

694

11

44

14

3

 

3

173

Hallsberg

131

4

2 039

1

29

366

80

39

9

 

7

1 146

Hällefors

5

1

4

1 239

26

6

1

 

32

13

33

66

Karlskoga

13

274

25

24

5 416

30

29

32

20

 

17

713

Kumla

81

3

681

3

40

1 930

64

45

29

2

14

2 235

Laxå

69

8

76

 

27

25

863

14

2

 

1

182

Lekeberg

21