Örebro län
Fakta & Perspektiv
298 907 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2019-01-21
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Örebro län till övriga län i riket 2017. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 1 079 2 046 3 125
Västmanlands län 574 1 003 1 577
Värmlands län 532 823 1 355
Västra Götalands län 376 731 1 107
Södermanlands län 291 433 724
Östergötlands län 263 405 668
Dalarnas län 238 404 642
Skåne län 142 247 389
Uppsala län 113 202 315
Jönköpings län 61 140 201
Gävleborgs län 36 100 136
Hallands län 32 70 102
Kronobergs län 29 48 77
Västerbottens län 33 39 72
Västernorrlands län 19 52 71
Kalmar län 19 49 68
Jämtlands län 21 31 52
Norrbottens län 16 34 50
Blekinge län 14 14 28
Gotlands län 9 9 18
Totalt 3 897 6 880 10 777

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta