Örebro län
Fakta & Perspektiv
294 941 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Arbete // Arbetspendling till övriga län

Arbetspendling till övriga län

Senast uppdaterad 2017-01-16
Förklaring
En pendlare är en person, vars arbetsställe ligger i en annan kommun än den där hon eller han är folkbokförd. Såväl dagpendlare som exempelvis veckopandlare ingår i gruppen. En pendlare tillhör en kommuns nattbefolkning (bostadskommun) och en annan kommuns dagbefolkning (arbetsställekommun).
Arbetspendling från Örebro län till övriga län i riket 2015. Antal

Till Kvinnor Män Totalt
Stockholms län 932 1 926 2 858
Västmanlands län 496 977 1 473
Värmlands län 483 831 1 314
Västra Götalands län 349 664 1 013
Södermanlands län 258 410 668
Östergötlands län 230 417 647
Dalarnas län 240 400 640
Skåne län 122 250 372
Uppsala län 84 161 245
Gävleborgs län 36 115 151
Jönköpings län 41 108 149
Hallands län 34 63 97
Västernorrlands län 17 51 68
Västerbottens län 21 39 60
Norrbottens län 17 38 55
Kronobergs län 12 42 54
Kalmar län 18 33 51
Jämtlands län 17 24 41
Blekinge län 5 18 23
Gotlands län 8 9 17
Totalt 3 420 6 576 9 996

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta