Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2020-02-21
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2019

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Askersund 16,5
Degerfors 15,9
Hallsberg 19,5
Hällefors 17,1
Karlskoga 17,1
Kumla 21,1
Laxå 16,4
Lekeberg 22,5
Lindesberg 18,1
Ljusnarsberg 14,2
Nora 18,5
Örebro 19,2
Örebro län 18,7
Riket 18,9
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2008-2019

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Askersund 16,4 14,9 15,9 15,7 15,9 16,0 15,9 16,0 16,0 16,0 16,3 16,5
Degerfors 16,4 14,5 15,6 15,4 15,2 15,1 15,1 15,0 15,4 15,8 15,9 15,9
Hallsberg 17,9 16,2 17,5 17,4 17,4 17,4 17,4 17,5 18,0 18,9 19,2 19,5
Hällefors 14,9 13,4 14,4 14,0 13,7 14,1 14,2 14,5 15,3 16,0 16,1 17,1
Karlskoga 16,5 15,3 16,4 16,4 16,5 16,6 16,7 17,0 17,1 17,2 17,3 17,1
Kumla 20,6 19,0 20,5 20,4 20,5 20,8 20,8 20,9 20,7 20,9 21,1 21,1
Laxå 15,0 13,4 14,4 14,1 14,2 14,1 14,1 14,5 15,5 15,2 15,8 16,4
Lekeberg 18,9 17,6 19,0 19,5 19,4 19,9 20,1 20,8 21,4 21,7 22,4 22,5
Lindesberg 17,2 15,3 16,5 16,6 16,8 17,1 17,2 17,6 17,7 17,9 18,1 18,1
Ljusnarsberg 14,3 12,6 13,7 13,6 13,0 13,1 13,7 13,9 14,8 14,9 14,5 14,2
Nora 17,9 16,3 17,4 17,2 17,1 17,1 16,9 17,2 17,4 17,9 18,2 18,5
Örebro 18,3 17,0 18,2 18,3 18,4 18,6 18,9 19,0 19,1 19,1 19,2 19,2
Örebro län 17,8 16,4 17,6 17,6 17,7 17,8 18,0 18,2 18,3 18,5 18,7 18,7
Riket 18,0 16,6 17,8 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9 18,9
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2008-2019. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Askersund 100 91 97 96 97 98 97 97 98 97 99 100
Degerfors 100 88 95 94 92 92 92 91 94 96 97 97
Hallsberg 100 91 98 98 97 97 98 98 101 106 108 109
Hällefors 100 90 96 94 92 94 95 97 103 107 108 114
Karlskoga 100 92 99 99 100 100 101 103 104 104 105 103
Kumla 100 92 99 99 99 101 101 102 101 101 102 102
Laxå 100 89 96 94 95 94 94 97 103 101 105 109
Lekeberg 100 93 101 103 103 105 106 110 113 115 118 119
Lindesberg 100 89 96 97 98 100 100 102 103 104 106 105
Ljusnarsberg 100 88 96 95 91 91 96 97 104 104 101 99
Nora 100 91 97 96 96 96 95 96 97 100 102 103
Örebro 100 93 100 100 101 102 103 104 104 104 105 105
Örebro län 100 92 99 99 99 100 101 102 103 104 105 105
Riket 100 92 99 99 100 101 102 103 104 105 105 105

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta