Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Andel barn 0-15 år av befolkni…

Andel barn 0-15 år av befolkning

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.
PDF
Diagram nuläge
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2018

Kommun/Region Andel barn 0-15 år
Askersund 16,3
Degerfors 15,9
Hallsberg 19,2
Hällefors 16,1
Karlskoga 17,3
Kumla 21,1
Laxå 15,8
Lekeberg 22,4
Lindesberg 18,1
Ljusnarsberg 14,5
Nora 18,2
Örebro 19,2
Örebro län 18,7
Riket 18,9
Andel barn 0-15 år av befolkningen 2007-2018

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 16,7 16,4 14,9 15,9 15,7 15,9 16,0 15,9 16,0 16,0 16,0 16,3
Degerfors 16,8 16,4 14,5 15,6 15,4 15,2 15,1 15,1 15,0 15,4 15,8 15,9
Hallsberg 17,9 17,9 16,2 17,5 17,4 17,4 17,4 17,4 17,5 18,0 18,9 19,2
Hällefors 15,4 14,9 13,4 14,4 14,0 13,7 14,1 14,2 14,5 15,3 16,0 16,1
Karlskoga 16,6 16,5 15,3 16,4 16,4 16,5 16,6 16,7 17,0 17,1 17,2 17,3
Kumla 20,6 20,6 19,0 20,5 20,4 20,5 20,8 20,8 20,9 20,7 20,9 21,1
Laxå 15,7 15,0 13,4 14,4 14,1 14,2 14,1 14,1 14,5 15,5 15,2 15,8
Lekeberg 19,0 18,9 17,6 19,0 19,5 19,4 19,9 20,1 20,8 21,4 21,7 22,4
Lindesberg 17,5 17,2 15,3 16,5 16,6 16,8 17,1 17,2 17,6 17,7 17,9 18,1
Ljusnarsberg 14,9 14,3 12,6 13,7 13,6 13,0 13,1 13,7 13,9 14,8 14,9 14,5
Nora 18,3 17,9 16,3 17,4 17,2 17,1 17,1 16,9 17,2 17,4 17,9 18,2
Örebro 18,2 18,3 17,0 18,2 18,3 18,4 18,6 18,9 19,0 19,1 19,1 19,2
Örebro län 17,9 17,8 16,4 17,6 17,6 17,7 17,8 18,0 18,2 18,3 18,5 18,7
Riket 18,2 18,0 16,6 17,8 17,8 17,9 18,1 18,3 18,5 18,7 18,8 18,9
Utvecklingen av andelen barn 0-15 år av befolkningen 2007-2018. Index år 2007=100

Kommun/Region 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 100 98 90 95 94 95 96 96 96 96 96 98
Degerfors 100 98 86 93 92 90 90 90 90 92 94 95
Hallsberg 100 100 91 98 97 97 97 97 98 101 105 108
Hällefors 100 97 87 93 91 89 91 92 94 99 104 104
Karlskoga 100 100 92 99 99 99 100 101 102 103 104 104
Kumla 100 100 92 99 99 99 101 101 101 101 101 102
Laxå 100 96 86 92 90 91 90 90 93 99 97 100
Lekeberg 100 100 93 100 103 102 105 106 110 113 114 118
Lindesberg 100 98 87 94 95 96 98 98 100 101 102 104
Ljusnarsberg 100 96 84 92 91 87 87 91 93 99 99 97
Nora 100 97 89 95 94 93 93 92 94 95 98 99
Örebro 100 100 93 100 101 101 102 103 104 104 105 105
Örebro län 100 100 92 98 99 99 100 101 102 103 104 105
Riket 100 99 91 98 98 98 100 101 102 103 104 104

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta