Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Försörjningskvot

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2018

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Askersund 5 503 5 810 94,7
Degerfors 4 644 5 021 92,5
Hallsberg 7 376 8 578 86,0
Hällefors 3 436 3 547 96,9
Karlskoga 14 152 16 267 87,0
Kumla 9 939 11 701 84,9
Laxå 2 763 2 874 96,1
Lekeberg 3 840 4 276 89,8
Lindesberg 11 109 12 466 89,1
Ljusnarsberg 2 346 2 500 93,8
Nora 5 290 5 447 97,1
Örebro 63 785 89 582 71,2
Örebro län 134 183 168 069 79,8
Riket 4 414 953 5 815 232 75,9
Demografisk försörjningskvot 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 81,5 82,5 84,0 84,7 86,7 88,3 90,7 91,5 92,4 93,6 94,7
Degerfors 81,4 82,7 83,3 83,8 85,5 85,4 86,6 87,2 87,7 89,8 92,5
Hallsberg 77,2 77,9 78,5 78,9 79,9 80,4 81,0 81,5 82,8 83,9 86,0
Hällefors 89,9 89,2 89,4 90,3 89,8 91,0 90,9 91,5 95,2 97,6 96,9
Karlskoga 80,1 81,6 82,2 83,1 83,3 84,2 84,0 84,8 84,6 86,1 87,0
Kumla 77,0 77,6 78,1 78,5 78,8 80,6 81,5 81,9 82,7 83,2 84,9
Laxå 82,4 84,7 85,0 85,2 86,9 88,5 90,3 92,0 94,6 94,2 96,1
Lekeberg 74,9 76,9 78,8 80,7 80,7 82,5 84,5 85,5 87,2 87,7 89,8
Lindesberg 78,4 79,4 80,4 82,1 82,5 82,9 83,9 85,8 87,1 88,5 89,1
Ljusnarsberg 86,0 85,4 86,7 88,1 87,0 86,4 87,7 86,1 89,1 92,6 93,8
Nora 82,4 83,4 85,0 86,4 88,6 89,7 91,9 92,2 93,1 95,3 97,1
Örebro 67,3 67,6 67,9 68,6 69,3 70,0 70,4 71,2 71,0 71,1 71,2
Örebro län 73,7 74,3 74,8 75,5 76,1 76,9 77,6 78,4 78,7 79,3 79,8
Riket 70,5 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 100 101 103 104 106 108 111 112 113 115 116
Degerfors 100 102 102 103 105 105 106 107 108 110 114
Hallsberg 100 101 102 102 104 104 105 106 107 109 111
Hällefors 100 99 99 100 100 101 101 102 106 109 108
Karlskoga 100 102 103 104 104 105 105 106 106 108 109
Kumla 100 101 101 102 102 105 106 106 107 108 110
Laxå 100 103 103 103 105 107 110 112 115 114 117
Lekeberg 100 103 105 108 108 110 113 114 116 117 120
Lindesberg 100 101 103 105 105 106 107 109 111 113 114
Ljusnarsberg 100 99 101 102 101 100 102 100 104 108 109
Nora 100 101 103 105 108 109 112 112 113 116 118
Örebro 100 100 101 102 103 104 105 106 106 106 106
Örebro län 100 101 102 103 103 104 105 106 107 108 108
Riket 100 101 101 102 102 103 104 105 106 107 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta