Örebro län
Fakta & Perspektiv
294 941 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Befolkning och hushåll // Försörjningskvot

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2016-02-26
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2016

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Askersund 5 419 5 863 92,4
Degerfors 4 491 5 118 87,7
Hallsberg 7 090 8 559 82,8
Hällefors 3 481 3 657 95,2
Karlskoga 13 999 16 539 84,6
Kumla 9 654 11 680 82,7
Laxå 2 776 2 933 94,6
Lekeberg 3 557 4 079 87,2
Lindesberg 11 052 12 692 87,1
Ljusnarsberg 2 359 2 647 89,1
Nora 5 142 5 523 93,1
Örebro 60 884 85 747 71,0
Örebro län 129 904 165 037 78,7
Riket 4 267 463 5 727 690 74,5

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta