Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Energi // Vindkraft

Vindkraft

Senast uppdaterad 2020-04-20
Förklaring

Statistiken bygger på uppgifter från Energimyndighetens register för elcertifikat- och ursprungsgarantier.

PDF
Diagram nuläge
Vindkraftproduktion 2019

Region Antal verk Installerad effekt MW Elproduktion, GWh Elproduktion per verk, GWh
Stockholms län 26 61 164 6,3
Uppsala län 13 12 31 2,4
Södermanlands län 8 6 14 1,8
Östergötlands län 143 175 427 3,0
Jönköpings län 145 347 893 6,2
Kronobergs län 7 8 17 2,4
Kalmar län 209 404 1 057 5,1
Gotlands län 130 179 487 3,7
Blekinge län 52 71 163 3,1
Skåne län 438 642 1 629 3,7
Hallands län 257 487 1 198 4,7
Västra Götalands län 584 947 2 352 4,0
Värmlands län 65 188 494 7,6
Örebro län 88 226 403 4,6
Västmanlands län 3 0 0 0,0
Dalarnas län 190 481 1 130 5,9
Gävleborgs län 208 595 1 568 7,5
Västernorrlands län 343 1 053 2 185 6,4
Jämtlands län 349 901 1 665 4,8
Västerbottens län 346 788 1 982 5,7
Norrbottens län 372 1 111 1 987 5,3
Riket 3 976 8 681 19 847 5,0
Vindkraft. Elproduktion per verk GWh, 2009-2019.

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 0,2 0,2 0,5 0,5 1,1 2,3 7,2 6,2 6,3 5,7 6,3
Uppsala län 0,7 2,3 2,5 2,2 2,5 2,2 2,7 2,5 2,4 2,3 2,4
Södermanlands län 0,5 0,7 0,6 1,1 1,1 1,6 1,8 1,8 1,8 1,5 1,8
Östergötlands län 1,3 1,3 2,3 2,5 2,4 2,6 3,3 2,8 3,1 2,6 3,0
Jönköpings län 1,2 2,0 4,1 2,7 4,7 5,6 6,7 5,5 6,4 5,6 6,2
Kronobergs län 1,0 1,0 1,0 1,0 1,6 1,8 2,9 2,3 2,4 2,1 2,4
Kalmar län 1,8 2,1 2,5 2,9 3,5 4,0 4,8 5,1 5,2 4,4 5,1
Gotlands län 1,3 1,5 1,8 2,4 2,2 3,1 3,7 3,3 3,6 2,9 3,7
Blekinge län 1,3 1,9 2,5 2,3 2,8 2,9 3,5 3,0 3,3 2,7 3,1
Skåne län 2,5 2,6 3,1 3,1 2,9 3,3 3,8 3,3 3,9 3,3 3,7
Hallands län 1,6 1,6 2,6 2,6 3,0 3,7 4,7 4,0 5,1 4,4 4,7
Västra Götalands län 1,4 1,6 2,7 2,9 3,0 3,1 4,1 3,5 3,7 3,5 4,0
Värmlands län 1,1 4,4 5,4 4,2 4,2 2,8 7,5 6,5 7,7 6,9 7,6
Örebro län 0,5 0,8 1,3 2,4 2,6 2,7 4,5 4,0 4,1 3,4 4,6
Västmanlands län 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Dalarnas län 4,4 4,3 5,6 5,3 6,0 4,7 7,2 6,4 6,3 5,0 5,9
Gävleborgs län 1,7 2,1 3,5 2,1 7,1 6,2 8,4 6,3 8,0 6,8 7,5
Västernorrlands län 1,1 1,9 2,4 1,5 4,3 4,6 5,3 6,7 7,6 7,4 6,4
Jämtlands län 1,8 2,7 4,8 4,5 5,0 4,1 7,3 5,9 6,6 6,4 4,8
Västerbottens län 1,9 2,9 3,8 3,5 5,6 4,8 6,1 5,5 5,9 5,9 5,7
Norrbottens län 2,4 2,8 4,3 2,9 5,0 3,8 6,0 4,9 5,9 3,9 5,3
Riket 1,8 2,1 3,0 3,0 3,7 3,8 5,2 4,6 5,2 4,7 5,0

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta