Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2020-02-24
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2019. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Askersund

716

938

18

259

1 215

21,3

Degerfors

595

754

19

283

1 056

26,8

Hallsberg

966

1 425

25

385

1 835

21,0

Hällefors

396

487

19

164

670

24,5

Karlskoga

1 928

2 487

59

863

3 409

25,3

Kumla

1 429

2 107

43

529

2 679

19,7

Laxå

322

455

20

126

601

21,0

Lekeberg

526

775

20

165

960

17,2

Lindesberg

1 482

1 921

44

616

2 581

23,9

Ljusnarsberg

302

351

11

112

474

23,6

Nora

664

913

15

245

1 173

20,9

Örebro

10 198

13 632

291

4 545

18 468

24,6

Örebro län

19 524

26 245

584

8 292

35 121

23,6

Riket

678 134

965 068

19 399

281 365

1 265 832

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2010-2019. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Askersund 20,6 21,8 21,1 22,1 21,7 22,6 22,0 21,2 20,7 21,3
Degerfors 24,6 24,6 25,6 26,1 26,7 26,1 25,9 26,2 25,9 26,8
Hallsberg 19,3 19,8 20,4 20,8 21,7 22,6 21,5 20,2 19,4 21,0
Hällefors 24,1 22,0 21,2 21,8 22,8 22,9 23,2 23,9 24,3 24,5
Karlskoga 23,7 24,4 24,5 25,2 25,3 25,0 25,2 25,2 25,4 25,3
Kumla 20,3 19,6 19,3 19,7 19,7 19,7 19,5 19,6 19,8 19,7
Laxå 19,5 21,1 21,2 20,3 19,3 19,6 19,8 21,7 21,0 21,0
Lekeberg 19,1 19,3 19,2 18,7 19,0 18,4 17,7 17,3 17,1 17,2
Lindesberg 22,1 22,4 22,1 23,2 23,1 23,0 22,5 22,8 23,3 23,9
Ljusnarsberg 28,4 28,8 26,5 25,6 25,2 25,2 23,1 22,9 24,3 23,6
Nora 22,7 22,0 22,3 21,5 21,2 21,8 22,0 21,1 21,1 20,9
Örebro 24,1 24,1 24,0 24,0 24,2 24,2 24,2 24,3 24,4 24,6
Örebro län 23,0 23,1 23,0 23,2 23,4 23,4 23,3 23,2 23,3 23,6
Riket 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2 22,2
Skilsmässofrekvensens utveckling 2010-2019. Index år 2010=100

Kommun/Region 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Askersund 100 106 102 108 106 110 107 103 101 104
Degerfors 100 100 104 106 109 106 105 107 105 109
Hallsberg 100 103 106 108 112 117 111 105 101 109
Hällefors 100 91 88 91 95 95 96 99 101 102
Karlskoga 100 103 104 106 107 106 106 106 107 107
Kumla 100 97 95 97 97 97 96 97 98 97
Laxå 100 108 109 104 99 101 102 112 108 108
Lekeberg 100 101 100 98 100 96 92 91 89 90
Lindesberg 100 101 100 105 104 104 102 103 105 108
Ljusnarsberg 100 101 93 90 89 89 81 81 86 83
Nora 100 97 99 95 94 96 97 93 93 92
Örebro 100 100 100 100 101 101 101 101 101 102
Örebro län 100 101 100 101 102 102 101 101 102 103
Riket 100 100 100 101 101 101 100 100 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta