Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Hälsa och ohälsa // Skilsmässofrekvens

Skilsmässofrekvens

Senast uppdaterad 2019-02-25
Förklaring
Skilsmässofrekvens beräknas som andelen skilda kvinnor i åldern 30-59 år av summan någon gång gifta kvinnor (gifta, änkor samt skilda) i samma åldersgrupp.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys

Skilsmässofrekvens 2018. Kvinnor 30-59 år. Procent

             

Kommun/Region

Antal

Skilsmässo-frekvens

Ogifta

Gifta

Änkor

Skilda

Någon gång gifta

Askersund

711

936

19

250

1 205

20,7

Degerfors

580

768

20

275

1 063

25,9

Hallsberg

933

1 463

25

359

1 847

19,4

Hällefors

389

499

19

166

684

24,3

Karlskoga

1 905

2 477

64

866

3 407

25,4

Kumla

1 375

2 082

43

525

2 650

19,8

Laxå

323

460

18

127

605

21,0

Lekeberg

502

777

20

164

961

17,1

Lindesberg

1 455

1 964

50

611

2 625

23,3

Ljusnarsberg

314

352

12

117

481

24,3

Nora

652

921

20

252

1 193

21,1

Örebro

9 919

13 488

294

4 444

18 226

24,4

Örebro län

19 058

26 187

604

8 156

34 947

23,3

Riket

660 871

959 756

19 611

279 020

1 258 387

22,2

Källa: Statistiska centralbyrån

Skilsmässofrekvens 2009-2018. Kvinnor 30-59 år. Procent

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 21,5 20,6 21,8 21,1 22,1 21,7 22,6 22,0 21,2 20,7
Degerfors 23,1 24,6 24,6 25,6 26,1 26,7 26,1 25,9 26,2 25,9
Hallsberg 19,4 19,3 19,8 20,4 20,8 21,7 22,6 21,5 20,2 19,4
Hällefors 22,9 24,1 22,0 21,2 21,8 22,8 22,9 23,2 23,9 24,3
Karlskoga 23,2 23,7 24,4 24,5 25,2 25,3 25,0 25,2 25,2 25,4
Kumla 20,5 20,3 19,6 19,3 19,7 19,7 19,7 19,5 19,6 19,8
Laxå 19,1 19,5 21,1 21,2 20,3 19,3 19,6 19,8 21,7 21,0
Lekeberg 18,8 19,1 19,3 19,2 18,7 19,0 18,4 17,7 17,3 17,1
Lindesberg 21,9 22,1 22,4 22,1 23,2 23,1 23,0 22,5 22,8 23,3
Ljusnarsberg 27,4 28,4 28,8 26,5 25,6 25,2 25,2 23,1 22,9 24,3
Nora 22,1 22,7 22,0 22,3 21,5 21,2 21,8 22,0 21,1 21,1
Örebro 23,9 24,1 24,1 24,0 24,0 24,2 24,2 24,2 24,3 24,4
Örebro län 22,8 23,0 23,1 23,0 23,2 23,4 23,4 23,3 23,2 23,3
Riket 22,2 22,2 22,2 22,2 22,4 22,4 22,4 22,3 22,2 22,2
Skilsmässofrekvensens utveckling 2009-2018. Index år 2009=100

Kommun/Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Askersund 100 95 101 98 103 101 105 102 98 96
Degerfors 100 107 107 111 113 116 113 112 114 112
Hallsberg 100 100 102 105 108 112 116 111 104 100
Hällefors 100 105 96 92 95 100 100 101 105 106
Karlskoga 100 102 105 106 109 109 108 109 109 110
Kumla 100 99 96 94 96 96 96 95 95 97
Laxå 100 102 111 111 106 101 103 104 114 110
Lekeberg 100 102 103 102 100 101 98 94 92 91
Lindesberg 100 101 102 101 106 105 105 103 104 106
Ljusnarsberg 100 104 105 97 93 92 92 84 83 89
Nora 100 103 99 101 97 96 99 99 95 96
Örebro 100 101 101 100 100 101 101 101 101 102
Örebro län 100 101 101 101 102 103 103 102 102 103
Riket 100 100 100 100 101 101 101 101 100 100

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta