Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Näringsliv // Nystartade företag // Kvinnliga företagare i nystart…

Kvinnliga företagare i nystartade företag

Senast uppdaterad 2019-09-04
Förklaring

Tillväxtanalys ansvarar för officiell statistik rörande nystartade företag. SCB genomför varje år en undersökning på uppdrag av Tillväxtanalys. Undersökningen genomförs i två steg. Dels en totalundersökning där insamlingen genomförs varje månad. Dels en årsundersökning, som är ett urval bland de företag som i månadsundersökningen angett att de är nystartade. Syftet med undersökningen är att uppskatta antalet nystartade företag under ett givet år i Sverige per län och bransch. Ett företag räknas som nystartat när:

  • verksamheten är helt nystartad eller
  • verksamhet har återupptagits efter att ha varit vilande i minst två år eller
  • man startat eget med en verksamhet man tidigare haft som anställd

Från och med 2007 ingår branschgrupperna jord- och skogsbruk, fiske samt fastighetstjänster som tidigare ej redovisats.

PDF
Diagram nuläge
Nystartade företag 2018 procentuellt fördelade på län och kön

Län Kvinnlig ledning % Nya företag per 1 000 kvinnor 16-64 år Manlig ledning% Nya företag per 1 000 män 16-64 år
Stockholms län 34,3 10,1 63,9 18,3
Uppsala län 33,6 6,9 65,5 13,2
Södermanlands län 31,3 6,2 66,3 12,6
Östergötlands län 30,9 5,6 68,3 11,5
Jönköpings län 30,7 5,4 68,5 11,2
Kronobergs län 30,1 4,8 69,1 10,2
Kalmar län 30,1 5,2 69,1 11,2
Gotlands län 35,8 7,9 64,2 13,9
Blekinge län 30,3 5,1 68,9 10,5
Skåne län 32,6 7,4 65,9 14,7
Hallands län 33,0 6,8 65,9 13,0
Västra Götalands län 31,0 6,4 67,4 13,4
Värmlands län 30,9 5,4 67,9 11,3
Örebro län 30,0 5,7 69,3 12,7
Västmanlands län 32,5 6,4 66,7 12,5
Dalarnas län 32,1 6,0 67,5 11,8
Gävleborgs län 29,7 4,9 69,5 10,8
Västernorrlands län 29,3 5,3 70,0 11,9
Jämtlands län 31,2 6,8 68,7 14,2
Västerbottens län 27,8 4,6 71,5 11,1
Norrbottens län 28,6 5,5 69,9 12,0
Riket 32,3 7,1 66,3 14,0

Nystartade företag 1998-2018. Könsfördelad efter ledning

   
 

 

 

 

 

   

År

Örebro län

Riket

   

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

Kvinnlig ledning

Manlig ledning

   

1998

28,0

67,0

30,0

65,0

   

1999

30,0

64,0

30,0

65,0

   

2000

31,0

63,0

29,0

66,0

   

2001

30,0

69,0

31,0

67,0

   

2002

31,4

66,9

31,4

66,4

   

2003

28,9

70,1

31,5

66,5

   

2004

33,1

65,2

32,2

65,4

   

2005

36,9

63,1

33,7

66,3

   

2006

31,6

68,4

35,0

65,0

   

2007

30,2

69,8

33,7

66,3

   

2008

34,7

65,3

34,1

65,9

   

2009

32,0

62,9

33,1

60,9

   

2010

32,8

61,3

32,0

60,6

   

2011

39,9

54,3

31,2

59,9

   

2012

32,2

62,8

31,1

59,9

   

2013

29,3

70,7

34,0

66,0

   

2014

31,9

68,1

34,2

65,8

   

2015

33,8

66,2

33,5

66,5

   

2016

29,8

68,9

32,1

66,4

   

2017

28,8

70,6

31,6

66,9

   

2018

30,0

69,3

32,3

66,3

   

Källa: Tillväxtanalys

   
             
             

Nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare fördelade efter ledning

             

År

Örebro län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

2,7

6,1

4,6

3,7

7,8

6,1

1999

2,8

5,6

4,5

3,9

8,2

6,4

2000

2,9

5,9

4,7

4,2

9,1

6,9

2001

2,8

6,1

4,5

4,0

8,3

6,3

2002

3,2

6,7

5,0

4,2

8,7

6,6

2003

2,5

5,9

4,2

4,1

8,4

6,4

2004

3,3

6,6

5,1

4,7

9,4

7,3

2005

3,9

6,9

5,4

5,2

9,9

7,6

2006

3,7

7,8

5,8

5,4

9,6

7,6

2007

4,3

9,8

7,6

6,2

11,9

9,7

2008

5,2

9,6

8,0

6,3

11,8

9,7

2009

4,7

9,1

7,3

6,7

11,9

10,0

2010

5,9

10,7

8,8

7,6

13,9

11,6

2011

7,6

10,1

9,4

7,8

14,5

12,3

2012

6,1

11,6

9,4

7,3

13,6

11,5

2013

5,4

12,6

9,1

7,9

14,9

11,5

2014

6,2

12,9

9,6

8,3

15,4

11,9

2015

6,6

12,5

9,6

7,9

15,1

11,6

2016

6,1

13,6

9,9

7,6

15,0

11,4

2017

5,9

13,9

10,0

7,3

14,8

11,3

2018

5,7

12,7

9,4

7,1

14,0

10,8

Källa: Tillväxtanalys

Utveckling av antalet nystartade företag 1998-2018 per 1000 invånare. Index år 1998=100

             

År

Örebro län

Riket

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

Nya företag per 1000 kvinnor

Nya företag per 1000 män

Nya företag per 1000 invånare

1998

100

100

100

100

100

100

1999

104

92

98

105

105

105

2000

107

97

102

114

117

113

2001

104

100

98

108

106

103

2002

119

110

109

114

112

108

2003

93

97

91

111

108

105

2004

122

108

111

127

121

120

2005

146

113

117

140

127

124

2006

137

127

126

145

124

124

2007

159

161

165

168

153

159

2008

193

157

174

170

151

159

2009

176

150

159

181

153

163

2010

217

175

191

205

178

190

2011

282

166

204

211

185

202

2012

226

191

204

197

174

189

2013

200

207

198

215

191

189

2014

231

211

209

224

197

195

2015

245

206

209

213

193

189

2016

226

222

215

204

193

186

2017

217

227

218

196

189

185

2018

212

209

204

193

180

177

Källa: Tillväxtanalys

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta