Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Förvärvsarbete

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhet
-en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna

Jämställdhet - jämlikhet

Ordet jämställdhet används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män.

Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och social tillhörighet. 

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2017 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Örebro län

Antal Riket

Andel kvinnor Örebro län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor

män

totalt

kvinnor

män

totalt

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

644

2 262

2 906

23 831

72 720

96 551

22,2

24,7

Tillverkning och utvinning

4 523

15 567

20 090

131 019

420 334

551 353

22,5

23,8

Energiförsörjning; miljöverksamhet

268

933

1 201

12 188

38 202

50 390

22,3

24,2

Byggverksamhet

912

9 802

10 714

32 733

321 710

354 443

8,5

9,2

Handel

6 577

9 184

15 761

263 993

323 536

587 529

41,7

44,9

Transport och magasinering

1 431

5 444

6 875

49 042

180 437

229 479

20,8

21,4

Hotell- och restaurangverksamhet

2 188

1 944

4 132

85 405

83 794

169 199

53,0

50,5

Information och kommunikation

752

2 251

3 003

58 115

144 783

202 898

25,0

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

522

504

1 026

47 916

47 173

95 089

50,9

50,4

Fastighetsverksamhet

888

1 432

2 320

31 528

48 602

80 130

38,3

39,3

Företagstjänster

5 482

7 089

12 571

255 321

336 343

591 664

43,6

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

5 825

4 131

9 956

169 434

123 653

293 087

58,5

57,8

Utbildning

11 684

4 193

15 877

394 770

139 924

534 694

73,6

73,8

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 528

5 076

26 604

646 250

165 888

812 138

80,9

79,6

Kulturella och personliga tjänster

3 088

2 490

5 578

123 505

89 913

213 418

55,4

57,9

Näringsgren okänd

839

625

1 464

31 080

21 751

52 831

57,3

58,8

Totalt

67 151

72 927

140 078

2 356 130

2 558 763

4 914 893

47,9

47,9

Källa: Statistiska centralbyrån

                 

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se