Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Förvärvsarbete

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhet
-en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna

Jämställdhet - jämlikhet

Ordet jämställdhet används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män.

Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och social tillhörighet. 

Förvärvsarbetande kvinnor och män efter bransch 2018 (SNI 2007)

                 

Näringsgren

Antal Örebro län

Antal Riket

Andel kvinnor Örebro län (%)

Andel kvinnor riket (%)

kvinnor

män

totalt

kvinnor

män

totalt

Jordbruk, skogsbruk, jakt, fiske

662

2 195

2 857

22 539

70 139

92 678

23,2

24,3

Tillverkning och utvinning

4 703

15 940

20 643

133 996

425 271

559 267

22,8

24,0

Energiförsörjning; miljöverksamhet

290

954

1 244

12 609

38 665

51 274

23,3

24,6

Byggverksamhet

980

9 989

10 969

34 730

328 787

363 517

8,9

9,6

Handel

6 462

9 298

15 760

265 307

326 332

591 639

41,0

44,8

Transport och magasinering

1 507

5 460

6 967

50 354

183 566

233 920

21,6

21,5

Hotell- och restaurangverksamhet

2 095

1 929

4 024

84 135

84 778

168 913

52,1

49,8

Information och kommunikation

799

2 274

3 073

60 030

149 621

209 651

26,0

28,6

Finans- och försäkringsverksamhet

511

481

992

48 277

47 861

96 138

51,5

50,2

Fastighetsverksamhet

932

1 481

2 413

32 325

49 204

81 529

38,6

39,6

Företagstjänster

5 540

7 480

13 020

261 257

343 833

605 090

42,5

43,2

Offentlig förvaltning och försvar

5 999

4 228

10 227

177 024

128 121

305 145

58,7

58,0

Utbildning

11 958

4 297

16 255

399 479

141 239

540 718

73,6

73,9

Vård och omsorg; sociala tjänster

21 432

5 082

26 514

640 986

165 643

806 629

80,8

79,5

Kulturella och personliga tjänster

3 184

2 511

5 695

124 403

90 237

214 640

55,9

58,0

Näringsgren okänd

744

608

1 352

29 922

21 249

51 171

55,0

58,5

Totalt

67 798

74 207

142 005

2 377 373

2 594 546

4 971 919

47,7

47,8

Källa: Statistiska centralbyrån

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2020 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se