Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Inrikes flytt

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhet
-en av de viktigaste jämlikhetsfrågorna

Jämställdhet - jämlikhet

Ordet jämställdhet används i Sverige när det gäller förhållandet mellan kvinnor och män.

Jämlikhet är däremot ett vidare begrepp. Det avser rättvisa förhållanden mellan individer och grupper i samhället och utgår ifrån att alla människor har lika värde oavsett kön, etnicitet, religion och social tillhörighet. 

Inrikes flyttningar under 2019. Örebro län

Kvinnor Män Totalt
Inrikes inflyttade 4 331 4 275 8 606
Inrikes utflyttade 4 075 4 124 8 199
Flyttningsnetto 256 151 407

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2020 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se