Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Jämställdhetsmål 1

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjlighet att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande. Målet strävar mot såväl en utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer.

 

 

Årtal att uppmärksamma

1919 Kvinnor får kommunal rösträtt och blir valbara till kommuner och landsting.

1921 Kvinnor får allmän rösträtt och blir valbara till riksdagen.

1921 Första kvinnan i riksdagen, Kerstin Hesselgren.

1947 Första kvinnan i regeringen, Karin Kock.

1985 Karin Söder (C) blir första kvinnliga partiledare för ett riksdagsparti.

1988 Riksdagsbeslut om femårig nationell handlingsplan för jämställdhet.

1992 Ny jämställdhetslag (SFS 1991:433).

1992 Boel Flodgren blir den första kvinnan i Sverige som blir universitetsrektor.

1994 Sveriges riksdag blir världens mest jämställda, av 349 ledamöter är 144 kvinnor.

1994 Reviderad jämställdhetslag. Ny nationell policy för jämställdhet.

1995 FNs världskonferens för kvinnor i Peking.

1997 Christina Odenberg, första kvinnan som blir biskop.

2000 Wanja Lundby-Wedin , första kvinnan på ordförandeposten i LO.

2004 En utredning tillsätts om översyn av jämställdhetspolitiken.

2006 Riksdagsbeslut om nya mål för jämställdhetspolitiken.

2008 En ny diskrimineringslag antas.

2009 Lagändring i äktenskapsbalken gör samkönade äktenskap möjligt.

 

 

 

Jämställdhetsmål 1

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Målet strävar mot såväl utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer.

 

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se