Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Chefer kommunala förvaltningar

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 1

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Målet strävar mot såväl utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer.

 

Chefer för kommunernas förvaltningar 2019

             

Kommun/Region

Chefer för kommunernas förvaltningar

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Askersund

3

4

7

42,9

57,1

100

Degerfors

4

5

9

44,4

55,6

100

Hallsberg

0

4

4

0,0

100,0

100

Hällefors

7

3

10

70,0

30,0

100

Karlskoga

7

8

15

46,7

53,3

100

Kumla

6

2

8

75,0

25,0

100

Laxå

2

4

6

33,3

66,7

100

Lekeberg

4

5

9

44,4

55,6

100

Lindesberg

5

3

8

62,5

37,5

100

Ljusnarsberg

2

5

7

28,6

71,4

100

Nora

5

5

10

50,0

50,0

100

Örebro

15

4

19

78,9

21,1

100

Genomsnitt Örebro län

60

52

112

53,6

46,4

100

Källa: Kommunerna

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se