Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Kommunala nämnder

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 1

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Målet strävar mot såväl utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer.

 

Fördelning av kvinnor och män i kommunala nämnder 2019

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Askersund

18

14

32

56,3

43,8

100

Degerfors

0

0

0

 

 

 

Hallsberg

32

43

75

42,7

57,3

100

Hällefors

14

10

24

58,3

41,7

100

Karlskoga

34

37

71

47,9

52,1

100

Kumla

24

27

51

47,1

52,9

100

Laxå

40

34

74

54,1

45,9

100

Lekeberg

31

20

51

60,8

39,2

100

Lindesberg

13

21

34

38,2

61,8

100

Ljusnarsberg

1

4

5

20,0

80,0

100

Nora

6

5

11

54,5

45,5

100

Örebro

202

227

429

47,1

52,9

100

Genomsnitt Örebro län

415

442

857

48,4

51,6

100

Källa: Kommunerna

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se