Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Kommunstyrelse

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 1

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Målet strävar mot såväl utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer.

 

Fördelning av kvinnor och män i kommunstyrelser år 2019

             

Kommun/Region

Antal ledamöter

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Askersund

4

7

11

36,4

63,6

100

Degerfors

5

5

10

50,0

50,0

100

Hallsberg

3

3

6

50,0

50,0

100

Hällefors

5

6

11

45,5

54,5

100

Karlskoga

8

5

13

61,5

38,5

100

Kumla

4

7

11

36,4

63,6

100

Laxå

6

5

11

54,5

45,5

100

Lekeberg

6

6

12

50,0

50,0

100

Lindesberg

4

11

15

26,7

73,3

100

Ljusnarsberg

2

7

9

22,2

77,8

100

Nora

6

8

14

42,9

57,1

100

Örebro

8

7

15

53,3

46,7

100

Genomsnitt Örebro län

61

77

138

44,2

55,8

100

Källa: Kommunerna

             

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se