Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Region Örebro län

Diagram nuläge

Den 1 jan 2015 har Örebro läns landsting och Regionförbundet Örebro gått
samman i en ny organisation: Region Örebro län.

Nuläge

Jämställdhetsmål 1

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Målet strävar mot såväl utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer.

 

Fördelning av kvinnor och män i landstingsfullmäktige efter valet 2018. Örebro läns landsting

       

Parti

Kvinnor

Män

Totalt

Moderaterna

4

9

13

Centerpartiet

2

3

5

Folkpartiet liberalerna

3

1

4

Kristdemokraterna

3

3

6

Arbetarepartiet- Socialdemokraterna

12

13

25

Vänsterpartiet

4

2

6

Miljöpartiet de gröna

1

2

3

Sverigedemokraterna

3

6

9

Samtliga

32

39

71

Källa: Valmyndigheten

       

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2020 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se