Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Ledamöter kommunala bolagsstyrelser

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 1

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Målet strävar mot såväl utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer.

 

Ledamöter i kommunala bolagsstyrelser i Örebro län, 2019.

             

Kommun/       Region

Ledamöter i bolagsstyrelser

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Askersund

6

9

15

40,0

60,0

100

Degerfors

8

15

23

34,8

65,2

100

Hallsberg

9

17

 

 

 

0

Hällefors

2

5

7

28,6

71,4

100

Karlskoga

13

33

46

28,3

71,7

100

Kumla

4

14

18

22,2

77,8

100

Laxå

8

15

23

34,8

65,2

100

Lekeberg

4

8

12

33,3

66,7

100

Lindesberg

13

24

37

35,1

64,9

100

Ljusnarsberg

 

 

0

 

 

 

Nora

7

6

13

53,8

46,2

100

Örebro

29

48

77

37,7

62,3

100

Genomsnitt Örebro län

103

194

271

38,0

71,6

110

Källa: Kommunerna och Bolagsverket.

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2020 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se