Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Ordförande i kommunala nämnder

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 1

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Målet strävar mot såväl utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer.

 

Fördelning av kvinnor och män på ordförandeposter i kommunala nämnder 2019

             

Kommun/Region

Ordföranden

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Askersund

3

0

3

100,0

0,0

100

Degerfors

5

4

9

55,6

44,4

100

Hallsberg

3

2

5

60,0

40,0

100

Hällefors

1

1

2

50,0

50,0

100

Karlskoga

4

5

9

44,4

55,6

100

Kumla

2

4

6

33,3

66,7

100

Laxå

2

3

5

40,0

60,0

100

Lekeberg

0

5

5

0,0

100,0

100

Lindesberg

2

2

4

50,0

50,0

100

Ljusnarsberg

0

1

1

0,0

100,0

100

Nora

0

2

2

0,0

100,0

100

Örebro

12

7

19

63,2

36,8

100

Genomsnitt Örebro län

34

36

70

48,6

51,4

100

Källa: Kommunerna

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se