Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Universitet- och högskoleanställda

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 1

En jämn fördelning av makt och inflytande i samhället.

Kvinnor och män skall ha samma rätt och möjligheter att vara aktiva samhällsmedborgare och att forma villkoren för beslutsfattande.

Målet strävar mot såväl utökad kvinnlig representation i samhällets samtliga maktsfärer, som kvinnors och mäns lika möjligheter att delta i och påverka de aktiviteter och processer som formar våra tankar och idéer.

 

Anställda vid universitet/högskola fördelade efter kön och anställningskategori 2018

                   

Anställningskategori

Örebro universitet

Örebro Teologiska Högskola*

Samtliga universitet/högskolor i riket

Antal

Antal

Antal

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Professor

38

83

121

1 849

4 704

6 553

Lektor

150

143

293

4

4

4 960

5 537

10 497

Meriteringsanställning

30

27

57

1 810

2 136

3 946

Adjunkt

129

76

205

3

7

10

3 736

2 513

6 249

Annan forskande

38

32

70

1

1

4 910

5 333

10 243

Doktorand

81

60

141

4 937

5 354

10 291

Administrativ

233

59

292

3

3

10 904

3 633

14 537

Biblioteks-

21

9

30

1

1

913

361

1 274

Teknisk

36

61

97

3 202

3 930

7 132

Arvodister

198

91

289

4 124

3 036

7 160

Samtlig personal

952

637

1 589

7

12

19

40 421

35 758

76 179

                   
                   

Anställningskategori

Örebro universitet

Örebro Teologiska Högskola

Samtliga universitet/högskolor i riket

Procent

Procent

Procent

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Professor

31

69

100

 

 

 

28

72

100

Lektor

51

49

100

 

100

100

47

53

100

Meriteringsanställning

53

47

100

 

 

 

46

54

100

Adjunkt

63

37

100

30

70

100

60

40

100

Annan forskande

54

46

100

 

100

100

48

52

100

Doktorand

57

43

100

 

 

 

48

52

100

Administrativ

80

20

100

100

 

100

75

25

100

Biblioteks-

70

30

100

100

 

100

72

28

100

Teknisk

37

63

100

 

 

 

45

55

100

Arvodister

69

31

100

 

 

 

58

42

100

Samtlig personal

60

40

100

37

63

100

53

47

100

Källa: Statistiska centralbyrån 

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se