Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Andel sysselsatta efter ålder

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 2

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män skall ha samma möjligheter i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Det är en fråga om anställningsvillkor, lön och utvecklingsmöjligheter.

Även utbildning omfattas i delmålet då bland annat könsbundna studieval påverkar högskoleutbildning och yrkesval.

 

Folkmängd i Örebro län 2018-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 510

9 063

17 573

 

 

8 510

9 063

0,0

0,0

2,8

3,0

5-9

8 996

9 330

18 326

 

 

8 996

9 330

0,0

0,0

3,0

3,1

10-14

8 340

8 901

17 241

 

 

8 340

8 901

0,0

0,0

2,8

2,9

15-19

8 096

8 866

16 962

1 503

1 499

6 593

7 367

0,5

0,5

2,2

2,4

20-24

9 814

10 100

19 914

6 171

6 668

3 643

3 432

2,0

2,2

1,2

1,1

25-29

10 244

11 086

21 330

7 603

8 501

2 641

2 585

2,5

2,8

0,9

0,9

30-34

9 175

9 622

18 797

7 073

7 980

2 102

1 642

2,3

2,6

0,7

0,5

35-39

8 555

8 977

17 532

6 927

7 605

1 628

1 372

2,3

2,5

0,5

0,5

40-44

8 641

8 957

17 598

7 182

7 801

1 459

1 156

2,4

2,6

0,5

0,4

45-49

9 476

9 614

19 090

8 021

8 391

1 455

1 223

2,7

2,8

0,5

0,4

50-54

9 703

10 127

19 830

8 114

8 808

1 589

1 319

2,7

2,9

0,5

0,4

55-59

8 455

8 811

17 266

6 827

7 383

1 628

1 428

2,3

2,4

0,5

0,5

60-64

8 497

8 215

16 712

5 817

5 952

2 680

2 263

1,9

2,0

0,9

0,7

65-69

8 665

8 480

17 145

1 965

2 816

6 700

5 664

0,7

0,9

2,2

1,9

70-74

9 274

8 809

18 083

959

1 669

8 315

7 140

0,3

0,6

2,8

2,4

75-79

6 753

6 265

13 018

0

0

6 753

6 265

0,0

0,0

2,2

2,1

80-84

4 348

3 509

7 857

 

 

4 348

3 509

0,0

0,0

1,4

1,2

85-89

3 023

1 872

4 895

 

 

3 023

1 872

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

1 653

691

2 344

 

 

1 653

691

0,0

0,0

0,5

0,2

95-99

514

160

674

 

 

514

160

0,0

0,0

0,2

0,1

100-

51

14

65

 

 

51

14

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

150 783

151 469

302 252

66 367

72 145

82 621

76 396

22,0

23,9

27,3

25,3

Källa: Statistiska centralbyrån

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2020 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se