Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Andel sysselsatta efter ålder

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 2

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män skall ha samma möjligheter i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Det är en fråga om anställningsvillkor, lön och utvecklingsmöjligheter.

Även utbildning omfattas i delmålet då bland annat könsbundna studieval påverkar högskoleutbildning och yrkesval.

 

Folkmängd i Örebro län 2017-12-31 samt andel sysselsatta kvinnor och män av totala folkmängden

                       

Ålder

Antal

Andel (%)

Folkmängd

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Sysselsatta

Ej sysselsatta

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0-4

8 374

8 984

17 358

 

 

8 374

8 984

0,0

0,0

2,8

3,0

5-9

8 815

9 275

18 090

 

 

8 815

9 275

0,0

0,0

2,9

3,1

10-14

8 115

8 559

16 674

 

 

8 115

8 559

0,0

0,0

2,7

2,9

15-19

8 024

8 771

16 795

1 659

1 505

6 365

7 266

0,6

0,5

2,1

2,4

20-24

9 861

10 301

20 162

6 442

6 827

3 419

3 474

2,2

2,3

1,1

1,2

25-29

10 098

10 912

21 010

7 347

8 184

2 751

2 728

2,5

2,7

0,9

0,9

30-34

8 809

9 216

18 025

6 776

7 495

2 033

1 721

2,3

2,5

0,7

0,6

35-39

8 307

8 717

17 024

6 690

7 365

1 617

1 352

2,2

2,5

0,5

0,5

40-44

8 812

9 069

17 881

7 337

7 859

1 475

1 210

2,5

2,6

0,5

0,4

45-49

9 412

9 756

19 168

7 935

8 510

1 477

1 246

2,7

2,8

0,5

0,4

50-54

9 545

9 878

19 423

7 984

8 509

1 561

1 369

2,7

2,8

0,5

0,5

55-59

8 456

8 639

17 095

6 844

7 158

1 612

1 481

2,3

2,4

0,5

0,5

60-64

8 600

8 364

16 964

5 822

6 030

2 778

2 334

1,9

2,0

0,9

0,8

65-69

8 867

8 695

17 562

1 860

2 761

7 007

5 934

0,6

0,9

2,3

2,0

70-74

9 131

8 833

17 964

960

1 691

8 171

7 142

0,3

0,6

2,7

2,4

75-79

6 361

5 761

12 122

0

0

6 361

5 761

0,0

0,0

2,1

1,9

80-84

4 177

3 314

7 491

 

 

4 177

3 314

0,0

0,0

1,4

1,1

85-89

3 120

1 877

4 997

 

 

3 120

1 877

0,0

0,0

1,0

0,6

90-94

1 681

711

2 392

 

 

1 681

711

0,0

0,0

0,6

0,2

95-99

502

148

650

 

 

502

148

0,0

0,0

0,2

0,0

100-

50

10

60

 

 

50

10

0,0

0,0

0,0

0,0

Totalt

149 117

149 790

298 907

66 367

72 145

81 461

75 896

22,2

24,1

27,3

25,4

Källa: Statistiska centralbyrån

                       

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se