Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Medelinkomst män och kvinnor

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 2

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män skall ha samma möjligheter i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Det är en fråga om anställningsvillkor, lön och utvecklingsmöjligheter.

Även utbildning omfattas i delmålet då bland annat könsbundna studieval påverkar högskoleutbildning och yrkesval.

 

Sammanräknad förvärvsinkomst 2017 (medelinkomst inkl 0), för befolkningen 16 år och äldre. Tusental kronor

     

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Askersund

231,6

313,5

Degerfors

216,7

286,3

Hallsberg

224,3

297,7

Hällefors

209,2

264,0

Karlskoga

232,5

308,6

Kumla

239,6

316,3

Laxå

220,5

283,3

Lekeberg

246,6

315,1

Lindesberg

230,2

294,3

Ljusnarsberg

203,6

254,1

Nora

239,5

295,3

Örebro

243,6

308,5

Örebro län

236,8

303,8

Riket

253,8

327,1

Källa: Statistiska centralbyrån

     

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se