Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Kvinnors heltidslön, offentlig sektor

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 2

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män skall ha samma möjligheter i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Det är en fråga om anställningsvillkor, lön och utvecklingsmöjligheter.

Även utbildning omfattas i delmålet då bland annat könsbundna studieval påverkar högskoleutbildning och yrkesval.

 

Kvinnors heltidslön i procent av mäns 2017, offentlig sektor

Kvinnor, Östra Mellansverige Kvinnor, riket
Kommunal 97 97
Landsting* 79 79
Statlig 92 93

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se