Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Öppet arbetslösa

Öppet arbetslösa kvinnor och män 2018. Årsmedeltal

Arbetslösa i åldern 16-64 år jämfört med befolkningen i samma ålder

         

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Antal

Andel (%)

Antal

Andel (%)

Askersund

60

2,5

75

2,8

Degerfors

80

4,1

88

3,8

Hallsberg

136

4,0

159

3,9

Hällefors

63

4,6

95

5,8

Karlskoga

227

3,4

277

3,8

Kumla

145

2,9

161

3,0

Laxå

45

3,9

49

3,6

Lekeberg

35

2,0

43

2,2

Lindesberg

182

3,5

221

3,8

Ljusnarsberg

51

5,5

61

5,6

Nora

86

3,7

88

3,6

Örebro

1 485

4,1

1 755

4,7

Örebro län

2 597

3,8

3 071

4,2

Riket

87 444

3,6

98 265

3,9

Källa: Arbetsförmedlingen

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se