Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Aktivitets- och sjukersättning

Antal personer med sjuk-/aktivitetsersättning efter försäkringskasseområde, december 2018

             

Allmän försäkringskassa

Kvinnor

Män

Totalt

Per 1000 försäkrade kvinnor

Per 1000 försäkrade män

Per 1000 försäkrade totalt

Stockholms län

26 561

21 396

47 957

37,7

29,5

33,5

Uppsala län

5 300

3 807

9 107

48,1

33,9

40,9

Södermanlands län

5 201

3 780

8 981

66,0

46,2

55,9

Östergötlands län

8 735

5 784

14 519

68,0

42,0

54,6

Jönköpings län

6 801

4 894

11 695

69,4

46,5

57,6

Kronobergs län

3 528

2 569

6 097

65,5

44,2

54,5

Kalmar län

4 892

3 604

8 496

75,8

52,6

63,8

Gotlands län

1 170

862

2 032

72,5

52,5

62,4

Blekinge län

2 897

2 119

5 016

69,4

45,9

57,1

Skåne län

23 759

16 589

40 348

60,9

41,7

51,2

Hallands län

4 926

3 431

8 357

54,7

37,1

45,8

Västra Götalands län

29 796

21 780

51 576

60,8

42,6

51,5

Värmlands län

5 359

3 757

9 116

70,3

46,6

58,1

Örebro län

5 442

3 950

9 392

64,7

45,3

54,8

Västmanlands län

4 868

3 490

8 358

65,0

44,2

54,3

Dalarnas län

5 080

3 818

8 898

67,1

47,5

57,0

Gävleborgs län

5 391

3 911

9 302

70,1

48,3

58,9

Västernorrlands län

4 761

3 326

8 087

73,1

47,9

60,1

Jämtlands län

2 590

1 820

4 410

73,9

49,0

61,1

Västerbottens län

5 374

3 721

9 095

71,1

46,1

58,2

Norrbottens län

5 087

3 699

8 786

76,2

49,7

62,2

Riket

168 915

123 403

292 318

58,3

40,8

49,4

Källa: Försäkringskassan

 

             

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2020 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se