Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Kvinnors heltidslön, privat sektor

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 2

Ekonomisk jämställdhet

Kvinnor och män skall ha samma möjligheter i fråga om utbildning och betalt arbete som ger ekonomisk självständighet livet ut.

Det är en fråga om anställningsvillkor, lön och utvecklingsmöjligheter.

Även utbildning omfattas i delmålet då bland annat könsbundna studieval påverkar högskoleutbildning och yrkesval.

 

Kvinnors lön i procent av mäns, privat sektor. 2017

Kvinnor, Östra Mellansverige Kvinnor, riket
Privat sektor, tjänstemän 83,0 83,0
Privat sektor, arbetare 90,0 90,0

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se