Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Ideella föreningars styrelse

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 3

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Målet omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola, inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Även bildning och utbildning utanför det formella utbildningssystemet omfattas, till exempel folkhögskolor och studieförbundens utbildningsverksamhet.

Styrelsemedlemmar i föreningar med kommunalt bidrag 2016

     
                   

Kommun/Region

Antal

Procent

Ordförande

 

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

 

Askersund

18

28

46

39

61

100

38

63

 

Degerfors

9

0

9

100

0

100

100

0

 

Hallsberg

58

35

93

62

38

100

50

50

 

Hällefors

8

7

15

53

47

100

0

100

 

Karlskoga

56

79

135

41

59

100

35

65

 

Kumla

40

37

77

52

48

100

20

80

 

Laxå

3

1

4

75

25

100

100

0

 

Lekeberg

25

9

34

74

26

100

40

60

 

Lindesberg

11

8

19

58

42

100

67

33

 

Ljusnarsberg*

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nora

5

9

14

36

64

100

50

50

 

Örebro

33

54

87

38

62

100

13

88

 

Örebro län

266

267

533

50

50

100

47

53

 

Källa:Enkätundersökning 2017. *Ljusnarsberg har inte inkommit med några uppgifter

   

 

   

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se