Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Utbildning, högskolestudier

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 3

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Målet omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola, inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Även bildning och utbildning utanför det formella utbildningssystemet omfattas, till exempel folkhögskolor och studieförbundens utbildningsverksamhet.

Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2014/2015 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

       

Kommun/Region

Kvinnor

Män

Samtliga

Askersund

27,3

34,1

30,7

Degerfors

45,5

23,3

34,5

Hallsberg

40,0

27,9

34,4

Hällefors

60,0

25,0

41,9

Karlskoga

53,1

39,7

45,8

Kumla

46,8

26,5

36,5

Laxå

38,1

37,5

37,8

Lekeberg

22,2

28,9

26,8

Lindesberg

34,0

21,1

27,7

Ljusnarsberg

22,2

18,2

20,7

Nora

37,3

27,9

33,0

Örebro

49,7

41,1

45,4

Örebro län

45,9

35,4

40,6

Riket

50,7

38,9

44,9

Källa: Statistiska centralbyrån

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se