Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Utbildning

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 3

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Målet omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola, inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Även bildning och utbildning utanför det formella utbildningssystemet omfattas, till exempel folkhögskolor och studieförbundens utbildningsverksamhet.

Befolkning 25-64 år efter utbildningsnivå 2018

             

Örebro län

Antal

Andelar (%)

Kvinnor    

Män          

Totalt        

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

8 101

10 657

19 049

11,1

14,1

13,2

Gymnasium högst 2 år

14 756

20 103

36 933

20,3

26,7

25,5

Gymnasium 3 år

16 958

20 231

34 554

23,3

26,8

23,9

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

11 030

10 747

20 801

15,2

14,3

14,4

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

20 387

11 849

30 409

28,0

15,7

21,0

Forskarutbildning

482

562

953

0,7

0,7

0,7

Uppgift saknas

1 032

1 260

1 925

1,4

1,7

1,3

Samtliga (hela befolkningen)

72 746

75 409

144 624

100

100

100

             

Riket

Antal

Andelar (%)

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Folk-/grundskola

247 163

345 384

609 983

9,6

13,0

12,0

Gymnasium högst 2 år

459 315

601 164

1 114 358

17,9

22,6

21,9

Gymnasium 3 år

551 469

641 435

1 123 794

21,5

24,2

22,1

Eftergymnasial utbildning, mindre än 3 år

407 234

404 587

783 289

15,9

15,2

15,4

Eftergymnasial utbildning, 3 år eller mer

819 411

553 727

1 290 526

32,0

20,9

25,4

Forskarutbildning

29 808

39 075

65 205

1,2

1,5

1,3

Uppgift saknas

47 601

70 266

100 356

1,9

2,6

2,0

Samtliga (hela befolkningen)

2 562 001

2 655 638

5 087 511

100

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

 

 

 

 

 

             

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se