Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Ideella föreningars fördelning

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 3

Jämställd utbildning

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma möjligheter och villkor när det gäller utbildning, studieval och personlig utveckling.

Målet omfattar hela det formella utbildningssystemet från förskola till universitet och högskola, inklusive vuxenutbildning och yrkeshögskolan.

Även bildning och utbildning utanför det formella utbildningssystemet omfattas, till exempel folkhögskolor och studieförbundens utbildningsverksamhet.

Medlemmar i föreningar med kommunalt bidrag 2016

 
               

Kommun/Region

Antal

Procent

Bidrag per medlem, SEK

Kvinnor

Män

Totalt

Kvinnor

Män

Totalt

Askersund

807

786

1 593

51

49

100

86

Degerfors

140

0

140

100

0

100

1 678

Hallsberg

1 281

1 268

2 549

50

50

100

261

Hällefors

186

173

359

52

48

100

29

Karlskoga

2 700

2 442

5 142

53

47

100

168

Kumla

1 013

909

1 922

53

47

100

568

Laxå

72

31

103

70

30

100

118

Lekeberg

259

165

424

61

39

100

267

Lindesberg

110

76

186

59

41

100

376

Ljusnarsberg

 

 

 

 

 

 

 

Nora

65

213

278

23

77

100

103

Örebro

3 248

5 391

8 639

38

62

100

89

Örebro län

9 881

11 454

21 335

46

54

100

189

Källa: Enkätundersökning 2017. *Ljusnarsberg har inte inkommit med några uppgifter

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se