Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Bevakning av statistik för detta mål

Målet inbegriper både den som ger omsorg och den som tar emot den. Med hemarbete åsyftas det hushålls- och underhållsarbete som utförs i hemmet. Den äldreomsorg och barnomsorg som inte är obetald omfattas av delmål 6, jämställd hälsa. 

För närvarande finns ingen statsitik om detta på regional nivå. Den senaste undersökningen på nationell nivå är från 2010 och benämns Tidsanvändningsundersökningen hos SCB.

Jämställdhetsmål 4

En jämn fördelning av det obetalda arbetet i hem och omsorg.

Kvinnor och män skall ta samma ansvar för att ge och få omsorg på samma villkor.

Det är av vikt att kunna förena avlönat arbete med att ha familj och att vårda relationer med närstående.

Det förutsätter en jämn fördelning av det oavlönade arbetet i hemmet.

 

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se