Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Föräldrapenning vid barns födelse

Jämställdhetsmål 5

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Delmålet jämställd hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. När det gäller omsorg tar målet sikte på offentligt finansierad omsorg.

 

Föräldrapenning vid barns födelse. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Askersund 25,7 74,3
Degerfors 25,8 74,2
Hallsberg 29,3 70,7
Hällefors 27,6 72,4
Karlskoga 26,5 73,5
Kumla 30,3 69,7
Laxå 29,1 70,9
Lekeberg 30,3 69,7
Lindesberg 28,4 71,6
Ljusnarsberg 28,3 71,7
Nora 29,1 70,9
Örebro 30,1 69,9
Örebro län 29,2 70,8
Riket 29,3 70,7

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se