Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Medellivslängd Örebro

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 5

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Delmålet jämställd hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. När det gäller omsorg tar målet sikte på offentligt finansierad omsorg.

 

Medellivslängd vid födelsen 2014-2018. Antal år

Region Kvinnor Män
Stockholms län 84,6 81,0
Uppsala län 84,7 81,4
Södermanlands län 83,8 80,0
Östergötlands län 84,2 80,8
Jönköpings län 84,5 81,0
Kronobergs län 84,7 81,6
Kalmar län 83,9 80,2
Gotlands län 84,2 80,4
Blekinge län 83,8 79,8
Skåne län 84,2 80,6
Hallands län 84,8 81,5
Västra Götalands län 84,1 80,5
Värmlands län 83,8 79,8
Örebro län 84,0 79,9
Västmanlands län 83,9 80,3
Dalarnas län 83,8 80,5
Gävleborgs län 83,1 79,5
Västernorrlands län 83,0 79,5
Jämtlands län 83,5 80,0
Västerbottens län 83,7 80,4
Norrbottens län 83,2 79,1
Riket 84,1 80,6

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se