Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Sjukpenning

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 5

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Delmålet jämställd hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. När det gäller omsorg tar målet sikte på offentligt finansierad omsorg.

 

Sjukpenningtal 2018, dagar per försäkrad 16-64 år

Allmän försäkringskassa Kvinnor Män
Stockholms län 11,1 5,8
Uppsala län 13,1 7,0
Södermanlands län 15,2 8,0
Östergötlands län 11,2 5,9
Jönköpings län 14,3 7,7
Kronobergs län 13,6 6,5
Kalmar län 14,0 7,7
Gotlands län 11,5 5,9
Blekinge län 12,4 6,1
Skåne län 11,8 6,3
Hallands län 11,9 6,4
Västra Götalands län 14,7 7,9
Värmlands län 14,3 7,3
Örebro län 13,6 7,3
Västmanlands län 12,9 6,7
Dalarnas län 14,4 7,3
Gävleborgs län 14,9 7,7
Västernorrlands län 13,2 7,4
Jämtlands län 11,1 6,4
Västerbottens län 13,7 7,2
Norrbottens län 10,7 5,4
Riket 12,8 6,7

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se