Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Tillfällig föräldrapenning

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 5

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Delmålet jämställd hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. När det gäller omsorg tar målet sikte på offentligt finansierad omsorg.

 

Tillfällig föräldrapenning för vård av barn. Ersatta nettodagar 2018 fördelade på män och kvinnor. Procent

Kommun/Region Män Kvinnor
Stockholms län 38,7 61,3
Uppsala län 38,7 61,3
Södermanlands län 39,3 60,7
Östergötlands län 39,1 60,9
Jönköpings län 39,6 60,4
Kronobergs län 39,6 60,4
Kalmar län 38,0 62,0
Gotlands län 40,4 59,6
Blekinge län 37,9 62,1
Skåne län 36,3 63,7
Hallands län 38,1 61,9
Västra Götalands län 38,7 61,3
Värmlands län 38,3 61,7
Örebro län 39,6 60,4
Västmanlands län 39,1 60,9
Dalarnas län 38,9 61,1
Gävleborgs län 38,0 62,0
Västernorrlands län 37,6 62,4
Jämtlands län 38,5 61,5
Västerbottens län 40,1 59,9
Norrbottens län 37,4 62,6
Riket 38,4 61,6

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se