Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Dödsorsaker

Jämställdhetsmål 5

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Delmålet jämställd hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. När det gäller omsorg tar målet sikte på offentligt finansierad omsorg.

 

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2017 efter dödsorsak

     
         

Dödsorsaker

Örebro län

Riket

Män

Kvinnor

Män

Kvinnor

Cirkulationsorganens sjukdomar

364

343

300

331

Tumörer

247

218

245

226

Andningsorganens sjukdomar

54

118

46

66

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

71

64

63

84

Yttre orsaker till sjukdom och död

73

43

62

37

Matsmältningsorganens sjukdomar

48

47

44

29

Sjukdomar i nervsystemet, ögat och örat

36

31

29

57

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

32

32

29

25

Vissa infektions och parasitsjukdomar

14

26

20

21

Symtom, sjukdomstecken och onormala kliniska fynd och laboratoriefynd

13

22

14

36

Sjukdomar i urin- och könsorgan

9

20

24

12

Vissa perinatala tillstånd

5

9

3

1

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

5

6

3

4

Hudens och underhudens sjukdomar

7

2

3

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

1

2

2

3

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

1

2

2

7

Komplikationer under graviditet, förlossning och barnsängstid

--

0

--

0

Samtliga dödsorsaker

979

985

890

941

Källa: Socialstyrelsen

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se