Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Dödsorsaker

Jämställdhetsmål 5

Jämställd hälsa

Kvinnor och män, flickor och pojkar ska ha samma förutsättningar för en god hälsa samt erbjudas vård och omsorg på lika villkor.

Delmålet jämställd hälsa avser fysisk, psykisk och sexuell/reproduktiv hälsa, och omfattar såväl förebyggande folkhälsoarbete som åtgärder och insatser till enskilda personer gällande socialtjänst, stöd och service till personer med funktionsnedsättning samt hälso- och sjukvård. När det gäller omsorg tar målet sikte på offentligt finansierad omsorg.

 

Antal döda per 100 000 av medelfolkmängden 2018 efter dödsorsak

     
         

Dödsorsaker

Örebro län

Riket

Kvinnor

Män    

Kvinnor

Män    

Cirkulationsorganens sjukdomar

335

321

304

292

Tumörer

225

264

221

241

Yttre orsaker till sjukdom och död (skador och förgiftningar)

40

79

38

64

Andningsorganens sjukdomar

91

71

73

65

Psykiska sjukdomar och syndrom samt beteendestörningar

109

62

85

49

Sjukdomar i nervsystemet

71

46

64

48

Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar

29

31

27

29

Matsmältningsorganens sjukdomar

29

28

28

29

Vissa infektions­ och parasitsjukdomar

24

21

23

21

Sjukdomar i urin­ och könsorganen

12

17

14

15

Symtom, sjukdomstecken och onormala fynd som ej klassificeras annorstädes

29

12

32

24

Sjukdomar i muskuloskeletala systemet och bindväven

4

4

6

3

Hudens och underhudens sjukdomar

2

2

2

2

Medfödda missbildningar, deformiteter och kromosomavvikelser

5

1

3

3

Vissa perinatala tillstånd

1

1

1

1

Sjukdomar i blod och blodbildande organ samt vissa rubbningar i immunsystemet

2

1

3

2

Graviditet, förlossning och barnsängstid

0

-

0

-

Samtliga dödsorsaker

1 006

959

924

889

Källa: Socialstyrelsen

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se