Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Brottsmisstänkta kvinnor och män

Jämställdhetsmål 6

Mäns våld mot kvinnor skall upphöra.

Kvinnor och män skall ha samma rätt till kroppslig integritet.

Detta mål tar avstamp i kvinnor och män, flickor och pojkars lika möjlighet till kroppslig integritet.

Människor oavsett kön skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. 

 

Brottsmisstänkta kvinnor och män 2018. Polisregion Bergslagen

           

Brottstyp

Misstänkta i regionen*

Könsfördelning

Regionen

Riket

kvinnor

män

kvinnor

män

Brott mot brottsbalken

9 861

22,9

77,0

22,5

77,3

därav

 

 

 

 

 

Brott mot liv och hälsa

3 125

19,7

80,3

20,8

79,0

Brott mot frihet och frid

2 873

17,9

82,0

18,8

81,2

Ärekränkningsbrott

102

34,3

65,7

35,7

64,2

Sexualbrott

609

1,6

98,4

2,7

97,2

Brott mot familj

19

36,8

63,2

55,2

44,6

Stöld, rån m.m.

3 256

27,0

72,9

25,7

74,2

Bedrägeri, m.m.

1 108

25,7

74,2

23,2

76,7

Förskingring, m.m.

253

31,6

68,4

22,8

77,1

Brott mot borgenärer m.m.

0

0,0

0,0

18,0

81,3

Skadegörelsebrott

945

14,4

85,6

14,4

85,6

Allmänfarliga brott

183

30,6

69,4

30,3

69,7

Förfalskningsbrott

250

21,2

78,4

17,8

82,1

Mened, falskt åtal m.m.

136

41,9

58,1

44,5

55,4

Brott mot staten

1 099

16,8

83,2

16,0

83,9

Andra lagbrott därav

 

 

 

 

 

Trafikbrottslagen

3 496

13,4

86,6

11,9

88,1

Narkotikastrafflagen

4 326

16,2

83,8

13,5

86,4

Brott mot specialstraffrättsliga författningar

7 398

16,5

83,4

14,7

84,9

Samtliga brott

15 087

21,0

79,0

20,2

79,5

Källa: Brottsförebyggande rådet. *Från 2015 Polisregion Bergslagen där länen Dalarna, Värmlan och Örebro ingår.

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se