Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Grov kvinnofridskränkning

Diagram nuläge

BRÅs omräkning av brott till antal per 100 000 invånare möjliggör jämförelse av statistiken på kommunal, regional och nationell nivå.

Nuläge

Jämställdhetsmål 6

Mäns våld mot kvinnor skall upphöra.

Kvinnor och män skall ha samma rätt till kroppslig integritet.

Detta mål tar avstamp i kvinnor och män, flickor och pojkars lika möjlighet till kroppslig integritet.

Människor oavsett kön skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. 

 

Grov kvinnofridskränkning Polisanmälda 2018

Kommun/Region

Antal

Per 100 000 av medelfolk-mängden

Askersund

0

0,0

Degerfors

2

20,7

Hallsberg

4

25,1

Hällefors

2

28,4

Karlskoga

0

0,0

Kumla

2

9,3

Laxå

0

0,0

Lekeberg

0

0,0

Lindesberg

5

21,2

Ljusnarsberg

0

0,0

Nora

0

0,0

Örebro

9

5,9

Region Bergslagen

138

15,9

Riket

1 744

17,1

Källa: Brottsförebyggande rådet

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se