Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Polisanmälda misshandelsbrott

Diagram nuläge
Nuläge

Jämställdhetsmål 6

Mäns våld mot kvinnor skall upphöra.

Kvinnor och män skall ha samma rätt till kroppslig integritet.

Detta mål tar avstamp i kvinnor och män, flickor och pojkars lika möjlighet till kroppslig integritet.

Människor oavsett kön skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. 

 

Polisanmälda misshandelsbrott efter offrets kön, 2018.

Örebro län

       
         

 

Antal

 

 

 

Mot kvinna

Mot man

Länet

Riket

Länet

Riket

Utomhus av obekant

63

3 154

300

12 098

Inomhus av obekant

58

2 623

114

5 350

Utomhus av bekant

61

1 836

14

373

Inomhus av bekant

359

11 522

65

2 212

Samtliga

541

19 135

493

20 033

 

 

 

 

 

 

Andel

 

 

 

Mot kvinna

Mot man

Länet

Riket

Länet

Riket

Utomhus av obekant

11,6

16,5

60,9

60,4

Inomhus av obekant

10,7

13,7

23,1

26,7

Utomhus av bekant

11,3

9,6

2,8

1,9

Inomhus av bekant

66,4

60,2

13,2

11,0

Samtliga

100

100

100

100

Källa: Brottsförebyggande rådet

         
         

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se