Fakta och perspektiv Örebro län Jämställdhet

Våldtäkt mot vuxna

Diagram nuläge

BRÅs omräkning av antal våldtäkter per 100 000 invånare möjliggör jämförelse av statistiken på kommunal, regional och nationell nivå.

Nuläge

Jämställdhetsmål 6

Mäns våld mot kvinnor skall upphöra.

Kvinnor och män skall ha samma rätt till kroppslig integritet.

Detta mål tar avstamp i kvinnor och män, flickor och pojkars lika möjlighet till kroppslig integritet.

Människor oavsett kön skall ha rätt att bestämma över sin egen kropp, sexualitet och reproduktion. 

 

Polisanmälda våldtäkter mot vuxna, 2018

             

Kommun/Region

Kvinna, 18 år och äldre

Man, 18 år och äldre

Antal

Antal brott per 100 000

Därav antal utomhus

Antal

Antal brott per 100 000

Därav antal utomhus

Askersund

1

9

0

0

0

0

Degerfors

1

10

0

0

0

0

Hallsberg

9

56

0

1

6

1

Hällefors

3

43

0

3

43

0

Karlskoga

9

30

0

0

0

0

Kumla

7

32

0

0

0

0

Laxå

1

18

0

0

0

0

Lekeberg

2

25

1

0

0

0

Lindesberg

5

21

1

0

0

0

Ljusnarsberg

4

82

1

1

20

0

Nora

1

9

0

0

0

0

Örebro

71

47

10

0

0

0

Uppgift om kommun saknas

 

 

 

 

 

 

Region Bergslagen

314

36

33

20

2

1

Riket

4 273

42

453

193

2

29

Källa: Brottsförebyggande rådet. "Uppgift om kommun saknas" redovisas endast i rikets siffror.

Dessa sidor finansieras av Länsstyrelsen Örebro län och Region Örebro län

Copyright © 2019 Pantzare Information AB - www.pantzare-information.se