Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Regional ekonomi // Primärkommunala investeringar

Primärkommunala investeringar

Senast uppdaterad 2018-09-19
Förklaring

Med investering avses:

  • Husbyggnadsentreprenader, anläggnings- och reparationsentreprenader samt konsulttjänster
  • Anskaffningsvärdet vid inköp av maskiner och inventarier såsom möbler, textilier, transportmedel inkl reservdelar, maskiner och aggregat etc.
  • Inköp av mark, byggnader och tekniska anläggningar
  • Anskaffningsvärdet för inköp av fastigheter, inkl. utgifter kring anskaffningen t.ex. lagfarter.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Primärkommunala investeringar 2018

Region Investeringar, tusental kronor Investeringar per invånare, kr
Stockholms län 17 788 414 7 589
Uppsala län 1 663 657 4 420
Södermanlands län 1 752 053 5 945
Östergötlands län 2 751 226 5 960
Jönköpings län 2 220 878 6 155
Kronobergs län 968 436 4 845
Kalmar län 1 652 905 6 756
Gotlands län 702 741 11 861
Blekinge län 730 282 4 573
Skåne län 11 041 189 8 106
Hallands län 3 216 584 9 766
Västra Götalands län 13 424 425 7 851
Värmlands län 2 106 492 7 484
Örebro län 1 339 302 4 431
Västmanlands län 1 865 769 6 811
Dalarnas län 1 403 138 4 886
Gävleborgs län 1 292 131 4 509
Västernorrlands län 1 285 046 5 235
Jämtlands län 737 910 5 664
Västerbottens län 2 200 210 8 144
Norrbottens län 2 559 552 10 218
Riket 72 702 340 7 107

Primärkommunala investeringar 2012-2018. Tusental kronor

               

Region                  

2012                

2013              

2014              

2015              

2016              

2017                

2018

Stockholms län

11 294 615

11 123 910

11 457 431

12 373 838

13 623 747

15 653 984

17 788 414

Uppsala län

1 126 024

1 000 773

2 875 131

1 402 292

1 060 800

1 648 061

1 663 657

Södermanlands län

1 195 723

1 491 782

1 685 470

1 288 828

1 104 134

2 006 400

1 752 053

Östergötlands län

1 569 249

1 496 432

1 889 063

1 747 761

1 861 213

2 327 972

2 751 226

Jönköpings län

1 631 132

1 436 567

1 609 524

1 724 764

1 850 733

1 804 617

2 220 878

Kronobergs län

843 372

778 305

922 951

805 052

793 031

881 560

968 436

Kalmar län

863 432

979 687

869 476

901 678

1 158 735

1 332 381

1 652 905

Gotlands län

268 693

270 577

356 023

432 671

616 396

436 328

702 741

Blekinge län

652 882

629 572

497 399

508 789

575 010

561 038

730 282

Skåne län

6 407 660

7 059 314

7 062 852

7 085 983

7 896 760

8 973 098

11 041 189

Hallands län

1 613 763

1 459 842

1 751 011

1 469 466

1 804 352

2 237 520

3 216 584

Västra Götalands län

6 974 664

6 700 941

7 085 346

8 198 323

9 201 890

11 584 758

13 424 425

Värmlands län

1 125 150

1 243 800

1 307 249

1 251 202

1 333 239

1 638 191

2 106 492

Örebro län

991 359

1 145 134

1 090 773

1 284 754

1 316 164

1 277 235

1 339 302

Västmanlands län

688 193

854 213

895 357

916 040

1 060 886

1 314 722

1 865 769

Dalarnas län

855 725

969 234

1 010 022

942 459

1 187 270

1 165 475

1 403 138

Gävleborgs län

741 007

662 317

768 581

950 050

985 800

1 221 382

1 292 131

Västernorrlands län