Örebro län
Fakta & Perspektiv
302 252 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län

I program

Senast uppdaterad 2020-01-14
Förklaring

Arbetsmarknadsprogram är konjunkturberoende arbetsmarknadspolitiska program som finns tillgängliga för arbetsförmedlingarna och kan variera över tiden.

PDF
Diagram nuläge

I arbetsmarknadsprogram Örebro län, månadsvis

                         

Kommun/ Region

2019

Jan    

Feb    

Mars  

April  

Maj    

Juni  

Juli  

Aug    

Sept  

Okt    

Nov    

Dec    

Askersund

123

113

113

110

107

104

108

110

123

127

129

137

Degerfors

161

169

162

157

150

137

129

127

137

143

148

142

Hallsberg

298

301

313

310

308

304

297

290

302

307

311

316

Hällefors

188

181

184

202

205

213

203

206

209

216

229

234

Karlskoga

509

529

525

516

512

492

481

470

489

504

516

536

Kumla

192

195

203

205

201

200

199

208

235

235

253

278

Laxå

113

119

122

121

120

115

118

115

120

122

124

130

Lekeberg

68

67

69

66

67

68

67

68

70

72

70

76

Lindesberg

385

399

417

418

419

397

408

403

420

423

440

468

Ljusnarsberg

97

95

94

95

100

95

102

100

111

122

132

134

Nora

172

190

180

183

181

187

189

188

191

191

195

199

Örebro

2 588

2 614

2 603

2 604

2 570

2 616

2 648

2 654

2 735

2 836

2 899

2 959

Örebro län

4 894

4 972

4 985

4 987

4 940

4 928

4 949

4 939

5 142

5 298

5 446

5 609

Riket

162116

164258

164401

163580

160896

156468

155816

156819

160677

164367

167128

169550

Länet, index riket=100

3,0

3,0

3,0

3,0

3,1

3,1

3,2

3,1

3,2

3,2

3,3

3,3

Källa: Arbetsförmedlingen

                         
                         

Kommun/ Region

2018

Jan    

Feb    

Mars  

April  

Maj    

Juni  

Juli  

Aug    

Sept  

Okt    

Nov    

Dec    

Askersund

103

98

106

115

112

105

102

107

114

114

110

117

Degerfors

135

147

168

180

182

166

164

164

172

177

185

177

Hallsberg

268

264

258

248

265

256

268

272

275

300

304

293

Hällefors

126

146

159

171

163

158

172

161

163

187

182

187

Karlskoga

520

544

577

610

560

514

510

504

508

502

527

507

Kumla

241

231

227

222

231

201

192

199

198

201

202

193

Laxå

102

96

95

84

85

80

83

83

92

96

100

109

Lekeberg

51

61

60

62

58

63

60

61

63

70

75

67

Lindesberg

468

468

433

418

368

356

356

352

370

385

379

362

Ljusnarsberg

89

97

104

96

89

81

80

87

90

99

94

95

Nora

166

169

174

188

177

166

162

170

175

173

177

174

Örebro

2 224

2 282

2 274

2 314

2 301

2 249

2 259

2 287

2 347

2 415

2 481

2 493

Örebro län

4 493

4 603

4 635

4 708

4 591

4 395

4 408

4 447

4 567

4 719

4 816

4 774

Riket

171410

172731

171230

170198

164753

154350

151166

151419

154329

158313

160524

158701

Länet, index riket=100

2,6

2,7

2,7

2,8

2,8

2,8

2,9

2,9

3,0

3,0

3,0

3,0

Källa: Arbetsförmedlingen

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta