Örebro län
Fakta & Perspektiv
304 805 INVÅNARE
8504 km2 AREA
12 KOMMUNER
Örebro län
Örebro län // Utbildning // Studerande som påbörjat högsko…

Studerande som påbörjat högskola inom 3 år; kommuner

Senast uppdaterad 2020-05-07
Förklaring
Statistiken avser avgångna elever folkbokförda i kommunen den 1 januari sista läsåret.
PDF
Diagram nuläge
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåret 2015/2016 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region Kvinnor Män Samtliga
Askersund 27,9 21,9 25,3
Degerfors 46,9 20,8 31,3
Hallsberg 43,1 44,1 43,7
Hällefors 48,0 26,1 37,5
Karlskoga 43,4 34,8 39,6
Kumla 49,5 27,4 39,3
Laxå 53,8 41,7 48,0
Lekeberg 36,4 17,2 25,5
Lindesberg 38,3 17,0 27,2
Ljusnarsberg 18,8 0,0 13,3
Nora 38,5 39,3 38,9
Örebro 55,2 37,6 46,9
Örebro län 48,8 33,3 41,3
Riket 51,4 39,5 45,5
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Procent

Kommun/Region 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/2012 2012/2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
Askersund 27,3 34,5 38,4 35,5 39,4 27,6 29,8 16,3 36,7 30,7 25,3
Degerfors 25,9 41,3 33,3 36,5 26,8 31,9 29,1 30,6 22,8 34,5 31,3
Hallsberg 33,3 34,7 38,3 36,6 42,1 32,3 37,0 42,0 36,7 34,4 43,7
Hällefors 35,9 36,1 27,7 33,3 39,3 29,5 28,2 35,7 30,3 41,9 37,5
Karlskoga 42,1 40,1 42,4 39,9 32,9 34,4 32,6 32,2 37,7 45,8 39,6
Kumla 33,7 39,4 39,4 42,1 43,8 29,8 36,5 45,1 35,5 36,5 39,3
Laxå 23,4 35,5 35,7 34,7 27,5 37,3 37,5 25,5 34,0 37,8 48,0
Lekeberg 29,3 24,7 29,6 29,2 28,6 31,3 30,5 31,3 44,2 26,8 25,5
Lindesberg 35,5 34,9 33,9 33,5 36,6 11,5 23,9 31,3 31,3 27,7 27,2
Ljusnarsberg 23,3 17,8 23,2 32,2 27,7 26,9 25,9 6,3 22,9 20,7 13,3
Nora 41,3 38,7 45,1 44,6 40,7 41,9 30,8 34,3 36,4 33,0 38,9
Örebro 46,6 44,1 46,5 45,3 43,7 35,6 41,2 41,1 47,1 45,4 46,9
Örebro län 40,1 39,9 41,6 40,8 39,8 42,5 36,1 37,2 40,4 40,6 41,3
Riket 41,1 42,5 43,9 45,1 43,0 43,0 42,2 42,5 45,1 44,9 45,5
Studerande som avslutat en linje i gymnasieskolan läsåren 2005/06-2015/16 och som påbörjat högskolestudier inom 3 år. Index läsår 2005/06=100

Kommun/Region 2005/ 2006 2006/ 2007 2007/ 2008 2008/ 2009 2009/ 2010 2010/ 2011 2011/ 2012 2012/ 2013 2013/ 2014 2014/ 2015 2015/ 2016
Askersund 100 126 141 130 144 101 109 60 134 112 93
Degerfors 100 159 129 141 103 123 112 118 88 133 121
Hallsberg 100 104 115 110 127 97 111 126 110 103 131
Hällefors 100 101 77 93 109 82 79 99 84 117 104
Karlskoga 100 95 101 95 78 82 78 77 90 109 94
Kumla 100 117 117 125 130 88 108 134 105 108 117
Laxå 100 152 153 148 118 160 160 109 145 161 205
Lekeberg 100 84 101 100 98 107 104 107 151 91 87
Lindesberg 100 98 95 94 103 33 67 88 88 78 77
Ljusnarsberg 100 76 100 138 119 116 111 27 98 89 57
Nora 100 94 109 108 99 101 75 83 88 80 94
Örebro 100 95 100 97 94 76 88 88 101 97 101
Örebro län 100 100 104 102 99 106 90 93 101 101 103
Riket 100 103 107 110 105 105 103 104 110 109 111

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta