Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Folkmängd 31 december; ålder

Folkmängd 31 december; ålder

Senast uppdaterad 2018-02-22
Förklaring
Den årliga befolkningsstatistiken är en totalräknad statistik som beskriver befolkningens sammansättning i olika avseenden (kön, ålder, medborgarskap, födelseland, regional fördelning m.m.) och förändringar i befolkningen över tiden. Underlagen för befolkningsstatistiken utgörs av uppgifter om befolkningen i SCB:s databas Registret över totalbefokningen (RTB). RTB uppdateras dagligen med uppgifter från folkbokföringen.

Folkmängd 2017-12-31 efter region och åldersgrupp. Antal

             

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjuv

3 159

1 655

3 705

4 047

2 863

15 429

Bromölla

2 396

1 168

2 792

3 259

3 084

12 699

Burlöv

3 900

1 839

4 761

4 351

3 222

18 073

Båstad

2 304

1 254

2 843

3 902

4 493

14 796

Eslöv

6 717

3 496

8 341

8 491

6 191

33 236

Helsingborg

26 986

15 203

38 763

35 506

26 846

143 304

Hässleholm

9 271

5 342

12 099

13 258

12 033

52 003

Höganäs

4 933

2 243

5 363

6 784

6 870

26 193

Hörby

2 888

1 457

3 764

4 000

3 443

15 552

Höör

3 290

1 552

3 856

4 375

3 405

16 478

Klippan

3 109

1 853

4 096

4 500

3 904

17 462

Kristianstad

15 679

9 019

20 555

20 858

18 040

84 151

Kävlinge

7 086

2 726

7 743

7 598

5 806

30 959

Landskrona

8 921

4 580

11 724

11 012

9 049

45 286

Lomma

5 843

2 107

5 193

6 094

5 027

24 264

Lund

21 823

18 553

34 941

25 934

20 023

121 274

Malmö

64 309

33 695

112 490

72 273

50 866

333 633

Osby

2 403

1 344

2 889

3 260

3 286

13 182

Perstorp

1 415

763

1 705

1 857

1 595

7 335

Simrishamn

2 736

1 716

3 318

5 261

6 345

19 376

Sjöbo

3 406

1 698

4 285

5 294

4 388

19 071

Skurup

3 065

1 569

3 688

4 133

3 187

15 642

Staffanstorp

5 658

2 227

5 939

5 770

4 573

24 167

Svalöv

2 851

1 494

3 490

3 613

2 577

14 025

Svedala

4 930

1 905

5 358

5 164

3 717

21 074

Tomelilla

2 378

1 312

3 005

3 432

3 289

13 416

Trelleborg

8 402

4 274

10 651

11 712

9 556

44 595

Vellinge

7 510

3 303

7 170

9 724

8 083

35 790

Ystad

4 898

2 691

6 340

7 881

8 038

29 848

Åstorp

3 497

1 642

4 012

3 825

2 852

15 828

Ängelholm

7 585

3 917

9 756

10 655

9 873

41 786

Örkelljunga

1 784

957

2 194

2 673

2 439

10 047

Östra Göinge

2 892

1 509

3 378

3 672

3 264

14 715

Skåne län

258 024

140 063

360 207

324 168

262 227

1 344 689

Riket

1 905 251

1 051 183

2 666 364

2 491 298

2 006 146

10 120 242

             

Procentuell fördelning

Kommun/Region

0-15

16-24

25-44

45-64

65-

Totalt

Bjuv

20,5

10,7

24,0

26,2

18,6

100

Bromölla

18,9

9,2

22,0

25,7

24,3

100

Burlöv

21,6

10,2

26,3

24,1

17,8

100

Båstad

15,6

8,5

19,2

26,4

30,4

100

Eslöv

20,2

10,5

25,1

25,5

18,6

100

Helsingborg

18,8

10,6

27,0

24,8

18,7

100

Hässleholm

17,8

10,3

23,3

25,5

23,1

100

Höganäs

18,8

8,6

20,5

25,9

26,2

100

Hörby

18,6

9,4

24,2

25,7

22,1

100

Höör

20,0

9,4

23,4

26,6

20,7

100

Klippan

17,8

10,6

23,5

25,8

22,4

100

Kristianstad

18,6

10,7

24,4

24,8

21,4

100

Kävlinge

22,9

8,8

25,0

24,5

18,8

100

Landskrona

19,7

10,1

25,9

24,3

20,0

100

Lomma

24,1

8,7

21,4

25,1

20,7

100

Lund

18,0

15,3

28,8

21,4

16,5

100

Malmö

19,3

10,1

33,7

21,7

15,2

100

Osby

18,2

10,2

21,9

24,7

24,9

100

Perstorp

19,3

10,4

23,2

25,3

21,7

100

Simrishamn

14,1

8,9

17,1

27,2

32,7

100

Sjöbo

17,9

8,9

22,5

27,8

23,0

100

Skurup

19,6

10,0

23,6

26,4

20,4

100

Staffanstorp

23,4

9,2

24,6

23,9

18,9

100

Svalöv

20,3

10,7

24,9

25,8

18,4

100

Svedala

23,4

9,0

25,4

24,5

17,6

100

Tomelilla

17,7

9,8

22,4

25,6

24,5

100

Trelleborg

18,8

9,6

23,9

26,3

21,4

100

Vellinge

21,0

9,2

20,0

27,2

22,6

100

Ystad

16,4

9,0

21,2

26,4

26,9

100

Åstorp

22,1

10,4

25,3

24,2

18,0

100

Ängelholm

18,2

9,4

23,3

25,5

23,6

100

Örkelljunga

17,8

9,5

21,8

26,6

24,3

100

Östra Göinge

19,7

10,3

23,0

25,0

22,2

100

Skåne län

19,2

10,4

26,8

24,1

19,5

100

Riket

18,8

10,4

26,3

24,6

19,8

100

Källa: Statistiska centralbyrån

             

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2018 RegionFakta