Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Befolkning // Försörjningskvot

Försörjningskvot

Senast uppdaterad 2019-02-22
Förklaring

Den demografiska försörjningskvoten beräknas som summan av antal personer 0-19 år och antal personer 65 år och äldre dividerat med antal personer 20-64 år och därefter multiplicerat med 100. Idag har Sverige en nivå på försörjningskvoten på drygt 73, det innebär att på 100 personer i de mest förvärvsaktiva åldrarna 20-64 år finns det 73 personer som är yngre eller äldre. Ju högre tal detta mått visar (kvot) desto tyngre är försörjningsbördan för de som befinner sig i åldersgruppen 20-64 år.

PDF
Diagram nuläge
Demografisk försörjningskvot per 100 invånare 2018

Kommun/Region Antal 0-19 år och 65+ Antal 20-64 år Försörjningskvot
Bjuv 6 845 8 656 79,1
Bromölla 6 195 6 681 92,7
Burlöv 8 095 10 265 78,9
Båstad 7 507 7 441 100,9
Eslöv 14 678 18 879 77,7
Helsingborg 61 157 84 258 72,6
Hässleholm 23 911 28 210 84,8
Höganäs 13 233 13 333 99,2
Hörby 7 041 8 594 81,9
Höör 7 589 9 048 83,9
Klippan 7 980 9 620 83,0
Kristianstad 38 239 46 669 81,9
Kävlinge 14 631 16 860 86,8
Landskrona 20 278 25 497 79,5
Lomma 12 281 12 482 98,4
Lund 47 977 74 971 64,0
Malmö 130 153 209 160 62,2
Osby 6 345 6 922 91,7
Perstorp 3 452 4 027 85,7
Simrishamn 9 920 9 358 106,0
Sjöbo 8 686 10 467 83,0
Skurup 7 053 8 706 81,0
Staffanstorp 11 700 13 024 89,8
Svalöv 6 197 7 926 78,2
Svedala 9 967 11 609 85,9
Tomelilla 6 403 7 154 89,5
Trelleborg 20 015 24 887 80,4
Vellinge 17 792 18 707 95,1
Ystad 14 388 15 838 90,8
Åstorp 7 206 8 781 82,1
Ängelholm 19 463 22 668 85,9
Örkelljunga 4 715 5 459 86,4
Östra Göinge 7 054 7 861 89,7
Skåne län 588 146 774 018 76,0
Riket 4 414 953 5 815 232 75,9
Demografisk försörjningskvot 2008-2018

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 74,7 74,8 75,6 75,8 76,3 76,9 77,7 77,9 77,5 78,2 79,1
Bromölla 80,0 80,2 80,9 81,9 81,7 83,5 84,2 87,1 88,3 91,1 92,7
Burlöv 73,3 72,9 72,4 74,3 74,8 76,0 76,6 76,5 77,7 79,6 78,9
Båstad 87,7 88,3 89,4 92,0 93,4 94,9 96,0 96,7 96,5 99,7 100,9
Eslöv 73,7 74,6 75,0 74,6 74,7 75,4 75,3 75,9 76,8 77,1 77,7
Helsingborg 68,5 69,2 69,5 69,5 69,4 70,0 70,5 71,2 71,5 72,2 72,6
Hässleholm 78,6 79,7 79,5 80,1 80,3 80,4 80,8 82,0 83,0 83,8 84,8
Höganäs 84,2 86,4 87,8 89,5 91,6 92,9 94,9 95,9 97,7 98,5 99,2
Hörby 75,6 75,2 75,0 75,2 75,8 77,0 77,4 78,4 79,7 81,6 81,9
Höör 77,1 77,0 76,7 77,5 78,5 79,4 79,2 79,3 80,6 82,5 83,9
Klippan 75,9 75,3 75,8 76,9 77,6 78,4 80,4 81,0 81,4 81,9 83,0
Kristianstad 74,7 75,3 75,9 76,7 77,1 77,7 78,5 79,1 79,6 80,6 81,9
Kävlinge 73,6 74,7 76,4 78,2 80,5 82,0 83,5 84,1 84,7 86,2 86,8
Landskrona 72,4 72,9 72,6 73,8 74,6 75,1 75,9 77,2 77,7 79,0 79,5
Lomma 87,3 89,5 91,1 92,5 93,7 95,4 96,6 96,2 97,3 98,1 98,4
Lund 55,1 55,5 56,3 56,9 57,9 58,7 59,4 60,8 62,0 62,7 64,0
Malmö 59,9 59,4 59,2 59,4 59,6 60,0 60,3 60,9 61,3 61,7 62,2
Osby 83,1 83,7 84,1 85,3 85,9 86,8 88,0 89,7 90,5 91,8 91,7
Perstorp 80,1 80,3 78,5 79,1 77,2 78,4 79,2 80,6 83,5 85,1 85,7
Simrishamn 90,3 91,6 91,7 93,2 93,9 95,3 97,7 100,0 101,6 103,8 106,0
Sjöbo 73,9 73,5 74,8 75,8 77,1 76,5 77,4 78,3 80,1 81,7 83,0
Skurup 74,8 75,3 77,1 77,2 77,1 78,2 79,1 78,8 79,3 80,6 81,0
Staffanstorp 78,3 80,8 82,5 84,3 84,4 85,2 86,1 87,1 88,2 89,3 89,8
Svalöv 74,0 75,1 74,9 75,5 75,1 75,1 75,4 73,9 76,4 77,5 78,2
Svedala 72,2 73,5 74,9 75,9 78,0 78,8 79,9 82,2 83,3 84,4 85,9
Tomelilla 79,4 80,1 80,8 81,6 82,0 82,9 84,7 86,3 87,4 87,4 89,5
Trelleborg 75,8 76,2 76,5 76,2 76,7 77,9 78,4 78,9 79,3 79,9 80,4
Vellinge 82,5 85,0 86,7 88,5 90,4 91,4 92,8 93,3 94,0 94,4 95,1
Ystad 79,0 80,3 80,6 81,4 82,0 83,2 84,3 85,7 87,1 89,9 90,8
Åstorp 74,8 76,0 76,3 76,7 75,7 76,8 78,0 79,7 80,3 82,4 82,1
Ängelholm 77,7 78,4 79,0 79,6 80,2 80,8 81,5 82,2 83,3 84,7 85,9
Örkelljunga 80,5 80,4 80,5 80,9 82,7 83,5 84,7 85,3 85,7 85,7 86,4
Östra Göinge 81,7 81,4 81,5 81,5 81,7 82,7 83,3 83,7 84,9 86,9 89,7
Skåne län 70,0 70,3 70,6 71,2 71,6 72,3 72,9 73,7 74,4 75,3 76,0
Riket 70,5 71,0 71,4 71,7 72,1 72,8 73,3 73,9 74,5 75,3 75,9
Utveckling av demografisk försörjningskvot 2008-2018. Index år 2008=100

Kommun/Region 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
Bjuv 100 100 101 101 102 103 104 104 104 105 106
Bromölla 100 100 101 102 102 104 105 109 110 114 116
Burlöv 100 100 99 101 102 104 105 104 106 109 108
Båstad 100 101 102 105 106 108 109 110 110 114 115
Eslöv 100 101 102 101 101 102 102 103 104 105 106
Helsingborg 100 101 102 101 101 102 103 104 104 105 106
Hässleholm 100 101 101 102 102 102 103 104 106 107 108
Höganäs 100 103 104 106 109 110 113 114 116 117 118
Hörby 100 99 99 100 100 102 102 104 105 108 108
Höör 100 100 100 101 102 103 103 103 105 107 109
Klippan 100 99 100 101 102 103 106 107 107 108 109
Kristianstad 100 101 102 103 103 104 105 106 107 108 110
Kävlinge 100 102 104 106 109 111 113 114 115 117 118
Landskrona 100 101 100 102 103 104 105 107 107 109 110
Lomma 100 102 104 106 107 109 111 110 111 112 113
Lund 100 101 102 103 105 106 108 110 113 114 116
Malmö 100 99 99 99 99 100 101 102 102 103 104
Osby 100 101 101 103 103 104 106 108 109 110 110
Perstorp 100 100 98 99 96 98 99 101 104 106 107
Simrishamn 100 101 102 103 104 106 108 111 113 115 117
Sjöbo 100 100 101 103 104 104 105 106 108 111 112
Skurup 100 101 103 103 103 105 106 105 106 108 108
Staffanstorp 100 103 105 108 108 109 110 111 113 114 115
Svalöv 100 101 101 102 102 102 102 100 103 105 106
Svedala 100 102 104 105 108 109 111 114 115 117 119
Tomelilla 100 101 102 103 103 104 107 109 110 110 113
Trelleborg 100 101 101 101 101 103 103 104 105 105 106
Vellinge 100 103 105 107 110 111 112 113 114 114 115
Ystad 100 102 102 103 104 105 107 109 110 114 115
Åstorp 100 102 102 103 101 103 104 107 107 110 110
Ängelholm 100 101 102 103 103 104 105 106 107 109 111
Örkelljunga 100 100 100 100 103 104 105 106 106 106 107
Östra Göinge 100 100 100 100 100 101 102 103 104 106 110
Skåne län 100 100 101 102 102 103 104 105 106 108 109
Riket 100 101 101 102 102 103 104 105 106 107 108

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta