Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 362 164 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2019-04-15
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2018 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Skåne län

Riket

 

Medborgarskapsland

Skåne län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Sverige

3 212

15,5

13,7

 

Sverige

4 385

48,2

48,7

Syrien

2 354

11,4

10,5

 

Danmark

1 137

12,5

3,6

Europa utom EU28 och Norden

1 698

8,2

7,5

 

Polen

342

3,8

3,7

Danmark

1 164

5,6

1,4

 

Indien

221

2,4

3,5

Indien

1 013

4,9

5,5

 

Tyskland

219

2,4

2,9

Afghanistan

937

4,5

7,3

 

Europa utom EU28 och Norden

218

2,4

2,3

Irak

702

3,4

3,0

 

Finland

176

1,9

4,3

Polen

695

3,4

2,9

 

Rumänien

152

1,7

1,1

Rumänien

475

2,3

1,7

 

Norge

134

1,5

3,1

Nordamerika

405

2,0

1,9

 

Kina

133

1,5

2,0

Tyskland

385

1,9

1,8

 

Nordamerika

127

1,4

1,9

Kina

351

1,7

2,2

 

Island

120

1,3

0,8

Storbritannien och Nordirland

349

1,7

1,6

 

Storbritannien och Nordirland

105

1,2

1,6

Iran

319

1,5

1,9

 

Irak

92

1,0

0,9

Sydamerika

255

1,2

1,5

 

Syrien

66

0,7

0,8

Finland

210

1,0

1,9

 

Sydamerika

63

0,7

0,9

Somalia

202

1,0

2,1

 

Oceanien

62

0,7

0,5

Norge

201

1,0

1,5

 

Somalia

21

0,2

0,4

Eritrea

181

0,9

2,9

 

Iran

15

0,2

0,5

Island

131

0,6

0,4

 

Afghanistan

14

0,2

0,2

Oceanien

70

0,3

0,3

 

Eritrea

1

0,0

0,1

Statslös

657

3,2

1,5

 

Statslös

22

0,2

0,2

Okänt

50

0,2

0,3

 

Okänt

23

0,3

0,2

Övriga

4 649

22,5

24,7

 

Övriga

1 249

13,7

15,8

Samtliga                                  

20 665

100

100

 

Samtliga                                  

9 097

100

100

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta