Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Befolkning och hushåll // Medborgarskap, in- och utvandr…

Medborgarskap, in- och utvandrare

Senast uppdaterad 2020-04-15
Förklaring
För att bli registrerad som invandrare skall man ha för avsikt att stanna i Sverige minst ett år. För att bli registrerad som utvandrare skall man ha för avsikt att bosätta sig utomlands under minst ett år. Invandringsåret definieras som det år invandringen registrerats vid skattemyndighetens personregister. Invandringsåret avser alltid den senast registrerade invandringen.
Till invandrare räknas också personer som kommer tillbaka till Sverige efter att ha varit bosatta utomlands.
Redovisningarna av medborgarskap och födelseland bygger på uppgifter i folkbokföringen. Medborgarskap ska avse nu existerande självständig statsbildning.
PDF
Diagram nuläge

Invandrare och utvandrare 2019 efter medborgarskap

                 

Invandrare

 

Utvandrare

Medborgarskapsland

Skåne län

Riket

 

Medborgarskapsland

Skåne län

Riket

Antal

Procent

Procent

 

Antal

Procent

Procent

Sverige

3 006

16,5

15,2

 

Sverige

4 307

47,5

47,0

Europa utom EU28 och Norden

1 817

10,0

8,4

 

Danmark

1 101

12,2

3,7

Danmark

1 129

6,2

1,6

 

Polen

372

4,1

4,2

Afghanistan

1 038

5,7

6,8

 

Tyskland

277

3,1

3,2

Indien

981

5,4

6,4

 

Europa utom EU28 och Norden

220

2,4

2,3

Syrien

950

5,2

5,2

 

Indien

216

2,4

4,1

Pakistan

595

3,3

2,7

 

Storbritannien och Nordirland

172

1,9

2,0

Polen

589

3,2

2,7

 

Finland

168

1,9

4,0

Irak

442

2,4

2,4

 

Nordamerika

159

1,8

2,0

Nordamerika

404

2,2

2,2

 

Norge

135

1,5

2,7

Rumänien

402

2,2

1,7

 

Rumänien

135

1,5

1,3

Tyskland

397

2,2

2,1

 

Island

134

1,5

0,9

Kina

340

1,9

2,4

 

Irak

98

1,1

1,0

Iran

298

1,6

2,0

 

Kina

93

1,0

1,7

Storbritannien och Nordirland

270

1,5

1,6

 

Sydamerika

59

0,7

0,9

Sydamerika

234

1,3

1,8

 

Syrien

57

0,6

0,7

Finland

189

1,0

1,9

 

Pakistan

49

0,5

0,5

Norge

171

0,9

1,6

 

Oceanien

40

0,4

0,4

Eritrea

164

0,9

3,3

 

Iran

37

0,4

0,5

Island

157

0,9

0,4

 

Afghanistan

17

0,2

0,1

Oceanien

79

0,4

0,3

 

Eritrea

2

0,0

0,1

Statslös

369

2,0

0,9

 

Statslös

30

0,3

0,2

Okänt

64

0,4

0,3

 

Okänt

22

0,2

0,3

Samtliga                                  

18 244

100,0

100,0

 

Samtliga                                  

9 061

100,0

100,0

Källa: Statistiska centralbyrån

 

Källa: Statistiska centralbyrån

                 
                 

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta