Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Fosfor

Senast uppdaterad 2020-04-29
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2018/2019, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

Region Kg fosfor (P) per hektar
Stockholms län 4
Uppsala län 7
Södermanlands län 6
Östergötlands län 6
Jönköpings län 2
Kronobergs län 2
Kalmar län 2
Gotlands län 4
Blekinge län 4
Skåne län 8
Hallands län 5
Västra Götalands län 7
Värmlands län 2
Örebro län 9
Västmanlands län 4
Dalarnas län 5
Gävleborgs län 1
Västernorrlands län 1
Jämtlands län 1
Västerbottens län 1
Norrbottens län 2
Riket 5
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker

År Skåne län Riket
1996/1997 10 9
1997/1998 11 9
1998/1999 9 7
1999/2000 9 7
2000/2001 9 7
2001/2002 9 7
2002/2003 9 7
2003/2004 10 7
2004/2005 10 7
2005/2006 10 6
2006/2007 8 6
2007/2008 9 6
2008/2009 5 3
2009/2010 6 4
2010/2011 7 4
2011/2012 6 4
2012/2013 8 5
2013/2014 8 5
2014/2015 8 5
2015/2016 9 5
2016/2017 9 6
2017/2018 9 6
2018/2019 8 5
Källa: Statistiska centralbyrån
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2018/2019, kg fosfor (P) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Skåne län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 110 100
1998/1999 90 78
1999/2000 90 78
2000/2001 90 78
2001/2002 90 73
2002/2003 90 78
2003/2004 100 78
2004/2005 100 78
2005/2006 100 66
2006/2007 80 67
2007/2008 90 67
2008/2009 50 33
2009/2010 60 44
2010/2011 70 44
2011/2012 60 44
2012/2013 80 56
2013/2014 80 56
2014/2015 80 56
2015/2016 90 56
2016/2017 90 67
2017/2018 90 67
2018/2019 80 56
Källa: Statistiska centralbyrån

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta