Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 344 689 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Miljö // Försäljning av handelsgödsel; …

Försäljning av handelsgödsel; Kväve

Senast uppdaterad 2019-04-25
Förklaring
Statistiken belyser den regionala försäljningen till jord- och trädgårdsbruket av kväve, fosfor och kalium i handelsgödselmedel. Försäljningen av mineralgödselmedel till jord- och trädgårdsbruk är en totalundersökning. Samtliga företag som betalar särskild miljöavgift grundad på gödselmedlens kväveinnehåll ingår i undersökningen.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram tidsserie
PDF
Diagram analys
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 2017/18, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

Region Kg kväve (N) per hektar
Stockholms län 65
Uppsala län 91
Södermanlands län 78
Östergötlands län 96
Jönköpings län 40
Kronobergs län 46
Kalmar län 101
Gotlands län 70
Blekinge län 87
Skåne län 120
Hallands län 90
Västra Götalands län 76
Värmlands län 23
Örebro län 82
Västmanlands län 53
Dalarnas län 40
Gävleborgs län 22
Västernorrlands län 22
Jämtlands län 21
Västerbottens län 27
Norrbottens län 26
Riket 77
Försäljning av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2017/2018, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker

År Skåne län Riket
1996/1997 120 81
1997/1998 117 81
1998/1999 102 73
1999/2000 113 80
2000/2001 124 84
2001/2002 120 79
2002/2003 116 77
2003/2004 115 75
2004/2005 106 68
2005/2006 122 69
2006/2007 110 71
2007/2008 125 75
2008/2009 87 57
2009/2010 116 69
2010/2011 118 69
2011/2012 97 60
2012/2013 120 66
2013/2014 121 74
2014/2015 126 79
2015/2016 128 78
2016/2017 132 83
2017/2018 120 77
Utveckling av försäljningen av handelsgödsel till jord- och trädgårdsbruket 1996/1997-2017/2018, kg kväve (N) per hektar utnyttjad åker. Index år 1996/1997=100

År Skåne län Riket
1996/1997 100 100
1997/1998 98 100
1998/1999 85 90
1999/2000 94 99
2000/2001 103 104
2001/2002 100 98
2002/2003 97 95
2003/2004 96 93
2004/2005 88 84
2005/2006 102 85
2006/2007 92 88
2007/2008 104 93
2008/2009 73 70
2009/2010 97 85
2010/2011 98 85
2011/2012 81 74
2012/2013 100 81
2013/2014 101 91
2014/2015 105 98
2015/2016 107 96
2016/2017 110 102
2017/2018 100 95

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2019 RegionFakta