Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Export-/importföretag fördelad…

Export-/importföretag fördelade efter landområden

Senast uppdaterad 2019-12-04
Förklaring

Statistiken syftar till att belysa Sveriges utrikeshandel med varor och länder.

Varuhandel med länder utanför EU (Extrastat)
För företag som exporterar till och importerar varor från länder utanför EU hämtas uppgifter ur de exportanmälningar och importdeklarationer som företagen lämnar till Tullverket i samband med ut- och införsel av varor.

Varuhandel med EU-länder (Intrastat)
Intrastat är utformad av EU:s statistikorgan Eurostat. De allra minsta företagen ingår inte i datainsamlingen. Intrastatundersökningen avser företag som har en årlig varuutförsel till EU om minst 4,5 miljoner kronor eller varuinförsel från övriga EU-länder om minst 4,5 miljoner kronor. Intrastatuppgifterna insamlas månadsvis. De uppgifter företagen lämnar är redovisade på varor och EU-land. Uppgifterna från företagens momsdeklaration tjänar som grund för uppgiftsskyldighet i undersökningen. Den kompletterande uppgiften omfattar endast totala värdet av varuleveranser till och från EU varje månad.

PDF
Diagram nuläge

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2018

         

Landområde

Antal

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

2 764

1 844

20 557

14 439

EU

4 781

15 982

28 710

101 194

Övriga Europa

979

1 160

6 483

7 429

Fjärran Östern

1 093

2 934

7 628

21 002

Övriga Asien

637

713

4 324

4 787

Nord- och Centralamerika

1 127

2 369

8 102

18 521

Sydamerika

296

160

2 045

985

Afrika

338

201

2 451

1 309

Samtliga

6 143

17 977

41 059

120 417

         

Landområde

Procentuell fördelning

Skåne län

Riket

Export-företag

Import-företag

Export-företag

Import-företag

Norden

45,0

10,3

50,1

12,0

EU

77,8

88,9

69,9

84,0

Övriga Europa

15,9

6,5

15,8

6,2

Fjärran Östern

17,8

16,3

18,6

17,4

Övriga Asien

10,4

4,0

10,5

4,0

Nord- och Centralamerika

18,3

13,2

19,7

15,4

Sydamerika

4,8

0,9

5,0

0,8

Afrika

5,5

1,1

6,0

1,1

Företag med export/import till flera landområden räknas flera gånger.

Källa: Statistiska centralbyrån, Företagsregistret

 

Export-/importföretag fördelade efter landområden med vilka handel bedrivs 2012-2018

                             

Skåne län

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

2 674

2 673

2 722

2 669

2 668

2 715

2 764

48

45

46

44

44

44

45

EU

4 287

4 634

4 666

4 717

4 771

4 747

4 781

77

78

78

78

79

78

78

Övriga Europa

962

933

938

952

961

990

979

17

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

888

949

1 000

1 017

1 089

1 110

1 093

16

16

17

17

18

18

18

Övriga Asien

584

587

629

634

664

666

637

11

10

11

11

11

11

10

Nord- och Centralamerika

931

965

988

1 092

1 106

1 110

1 127

17

16

17

18

18

18

18

Sydamerika

299

283

289

269

301

298

296

5

5

5

4

5

5

5

Afrika

337

364

364

368

343

352

338

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

5 553

5 917

5 968

6 019

6 028

6 105

6 143

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

1956

1950

1 948

1 792

1 806

1 809

1 844

15

13

12

11

10

10

10

EU

11004

13111

14 205

14 889

15 744

15 853

15 982

83

86

87

89

89

89

89

Övriga Europa

1009

1022

980

1 015

1 042

1 088

1 160

8

7

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

2506

2554

2 690

2 690

2 819

2 931

2 934

19

17

17

16

16

16

16

Övriga Asien

659

628

684

621

687

717

713

5

4

4

4

4

4

4

Nord- och Centralamerika

2334

2448

2 410

2 393

2 418

2 424

2 369

18

16

15

14

14

14

13

Sydamerika

151

170

140

155

157

141

160

1

1

1

1

1

1

1

Afrika

174

168

166

154

226

224

201

1

1

1

1

1

1

1

Samtliga

13310

15263

16 282

16 817

17 746

17 911

17 977

 

 

 

 

 

 

 

                             

Riket

 

Landområde

Exportföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

20657

20497

20605

20362

20422

20712

20557

56

53

52

51

51

51

50

EU

25894

27703

28003

28588

28990

28897

28710

70

71

71

72

72

72

70

Övriga Europa

6380

6145

6270

6249

6378

6531

6483

17

16

16

16

16

16

16

Fjärran Östern

6677

6993

7410

7544

7798

7647

7628

18

18

19

19

19

19

19

Övriga Asien

3841

4022

4226

4327

4345

4483

4324

10

10

11

11

11

11

11

Nord- och Centralamerika

6756

7084

7430

7829

8184

8104

8102

18

18

19

20

20

20

20

Sydamerika

2064

2067

2096

2077

2100

2094

2045

6

5

5

5

5

5

5

Afrika

2407

2469

2502

2534

2551

2420

2451

6

6

6

6

6

6

6

Samtliga

37126

38906

39349

39840

40297

40307

41059

 

 

 

 

 

 

 

Landområde

Importföretag

Antal

Procent

2012

2013

2014    

2015

2016

2017

2018

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

Norden

14742

14761

14672

14147

14126

14579

14439

17

15

14

13

12

12

12

EU

66882

80939

87679

92978

99757

102093

101194

78

81

83

84

85

85

84

Övriga Europa

6627

6602

6483

6639

6926

7151

7429

8

7

6

6

6

6

6

Fjärran Östern

17560

18299

19110

19738

20388

21204

21002