Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Turism // Antal övernattningar på hotell…

Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping

Senast uppdaterad 2020-04-06
Förklaring
SCB för ett register över landets hotell, stugbyar och vandrarhem med uppgifter om anläggningarnas kapacitet och öppethållande. Från 1 januari 2008 har SCB även tagit över insamling och produktion av campingstatistik. Inkvarteringsstatistiken bygger på månatlig insamling av uppgifter från samtliga öppna anläggningar. En årsrapport med slutlig statistik publiceras i april. I denna inkluderas även statistik över förmedlade privata stugor och lägenheter(SCB) samt campingstatistik.
I statistiken ingår samtliga hotell, motell, pensionat, vandrarhem och kurs- och konferensanläggningar med minst fem rum eller nio bäddar, stugbyar med minst fem stugor eller tjugo bäddar samt alla STF-anslutna vandrarhem oavsett storlek. Endast anläggningar som bedriver yrkesmässig uthyrning ingår. Även förmedlade privata stugor och lägenheter samt alla campingplatser ingår. Vårdhem, hälsohem och anstalter, inackordering av t.ex. skolungdom samt övernattning i privat regi registreras ej. Anläggningar som tillfälligt används för annan verksamhet – flyktingförläggning etc. – ingår inte i beläggningsstatistiken men räknas med i den totala kapaciteten.
PDF
Diagram nuläge
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2019. Tusental

Region Antal övernattningar. Tusental Andelar (%)
Stockholms län 15 300 22,7
Uppsala län 1 132 1,7
Södermanlands län 1 159 1,7
Östergötlands län 1 942 2,9
Jönköpings län 1 761 2,6
Kronobergs län 1 025 1,5
Kalmar län 2 979 4,4
Gotlands län 1 026 1,5
Blekinge län 1 021 1,5
Skåne län 6 526 9,7
Hallands län 2 947 4,4
Västra Götalands län 10 493 15,6
Värmlands län 2 515 3,7
Örebro län 1 294 1,9
Västmanlands län 926 1,4
Dalarnas län 5 122 7,6
Gävleborgs län 1 363 2,0
Västernorrlands län 1 258 1,9
Jämtlands län 3 039 4,5
Västerbottens län 1 878 2,8
Norrbottens län 2 667 4,0
Riket 67 371 100
Antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2009-2019. Tusental

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 9 414 10 048 10 443 10 714 10 987 11 849 12 976 13 438 14 048 14 595 15 300
Uppsala län 930 987 1 051 1 051 1 062 1 129 1 167 1 138 1 116 1 128 1 132
Södermanlands län 983 1 002 1 056 981 1 023 1 008 1 030 1 089 1 091 1 198 1 159
Östergötlands län 1 390 1 442 1 489 1 493 1 495 1 597 1 774 1 800 1 772 1 825 1 942
Jönköpings län 1 416 1 470 1 425 1 341 1 429 1 494 1 641 1 694 1 734 1 698 1 761
Kronobergs län 743 755 778 815 820 862 895 944 994 1 004 1 025
Kalmar län 2 784 2 587 2 513 2 605 2 586 2 585 2 719 2 811 2 964 2 904 2 979
Gotlands län 851 927 858 855 834 888 923 1 029 1 005 1 003 1 026
Blekinge län 867 898 909 888 858 878 937 960 945 985 1 021
Skåne län 4 553 4 533 4 636 4 594 4 791 5 151 5 533 5 888 5 885 6 228 6 526
Hallands län 2 423 2 252 2 399 2 399 2 498 2 640 2 706 2 703 2 665 2 793 2 947
Västra Götalands län 8 240 8 257 8 266 8 266 8 570 9 176 9 673 9 777 9 988 10 196 10 493
Värmlands län 1 989 2 112 2 099 2 067 2 022 2 038 2 072 2 141 2 263 2 589 2 515
Örebro län 1 103 1 123 1 119 1 029 1 141 1 090 1 215 1 269 1 307 1 295 1 294
Västmanlands län 655 635 644 618 684 711 727 716 896 902 926
Dalarnas län 5 425 5 438 5 019 4 863 4 769 4 919 4 986 5 104 4 948 5 102 5 122
Gävleborgs län 880 941 908 934 957 1 017 997 1 067 1 119 1 231 1 363
Västernorrlands län 933 923 947 1 010 1 055 1 122 1 196 1 167 1 140 1 168 1 258
Jämtlands län 2 703 2 605 2 452 2 500 2 439 2 627 2 923 3 000 3 077 2 973 3 039
Västerbottens län 1 407 1 463 1 552 1 540 1 564 1 609 1 649 1 748 1 842 1 844 1 878
Norrbottens län 2 069 2 007 2 066 2 131 2 152 2 204 2 290 2 313 2 410 2 516 2 667
Riket 51 760 52 406 52 624 52 690 53 736 56 594 60 029 61 796 63 208 65 179 67 371
Utveckling av antal övernattningar på hotell, stugbyar, vandrarhem, SoL och camping 2009-2019. Index år 2009=100

Region 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019
Stockholms län 100 107 111 114 117 126 138 143 149 155 163
Uppsala län 100 106 113 113 114 121 125 122 120 121 122
Södermanlands län 100 102 107 100 104 103 105 111 111 122 118
Östergötlands län 100 104 107 107 108 115 128 130 127 131 140
Jönköpings län 100 104 101 95 101 106 116 120 122 120 124
Kronobergs län 100 102 105 110 110 116 120 127 134 135 138
Kalmar län 100 93 90 94 93 93 98 101 106 104 107
Gotlands län 100 109 101 100 98 104 108 121 118 118 121
Blekinge län 100 104 105 102 99 101 108 111 109 114 118
Skåne län 100 100 102 101 105 113 122 129 129 137 143
Hallands län 100 93 99 99 103 109 112 112 110 115 122
Västra Götalands län 100 100 100 100 104 111 117 119 121 124 127
Värmlands län 100 106 106 104 102 102 104 108 114 130 126
Örebro län 100 102 101 93 103 99 110 115 118 117 117
Västmanlands län 100 97 98 94 104 109 111 109 137 138 141
Dalarnas län 100 100 93 90 88 91 92 94 91 94 94
Gävleborgs län 100 107 103 106 109 116 113 121 127 140 155
Västernorrlands län 100 99 102 108 113 120 128 125 122 125 135
Jämtlands län 100 96 91 92 90 97 108 111 114 110 112
Västerbottens län 100 104 110 109 111 114 117 124 131 131 133
Norrbottens län 100 97 100 103 104 107 111 112 116 122 129
Riket 100 101 102 102 104 109 116 119 122 126 130

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta