Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 324 565 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Näringsliv // Jordbruket // Jordbrukets djur

Jordbrukets djur

Senast uppdaterad 2017-06-07
Förklaring

Åkerarealens användning och Jordbrukets husdjur är statistik från Jordbruksverkets årliga Jordbruksstatistiska sammanställning.
I tabellen "Åkerarealens användning" har sammanslagningar gjorts av höst- och vårspannmål som presenteras under gemensam benämning korn, vete, osv.
Från år 2007 ingår majs i grönfoder. Den totala arealen åkermark kan jämföras med tabell "Markanvändningen" som visar fördelning av total areal i Sverige och uppdateras vart femte år.

Jordbrukets husdjur; antal djur är från den årliga nationella djurräkningen som sker i juni månad varje år. Undantag är kycklingar, kalkoner och hästar (inom jordbruket) som räknas vart annat till vart tredje år

Livsmedelsproducerande husdjur, antal och andel av riket 2016

Djurslag Skåne län Riket Länets andel (%)
Kor, mjölkproduktion 38 635 330 883 11,68
Kor, uppfödning av kalvar 35 745 193 657 18,46
Kvigor, tjurar och stutar 69 236 489 217 14,15
Kalvar, under 1 år 68 636 475 917 14,42
Baggar och tackor 30 948 281 327 11,00
Lamm 34 233 296 847 11,53
Galtar för avel 407 1 481 27,48
Suggor för avel 44 443 138 983 31,98
Slaktsvin >20 kg 223 260 835 323 26,73
Smågrisar <20 kg 129 627 378 499 34,25
Höns 1 536 580 8 174 310 18,80
Värpkycklingar 376 450 1 575 281 0,00
Slaktkycklingar 1 486 601 9 002 683 0,00
Kalkoner .. .. ..
Hästar* 14 582 101 247 ..
Nötkreatur 212 252 1 489 674 14,25
Får 65 181 578 174 11,27
Svin 397 737 1 354 286 29,37
Höns 3 399 631 18 752 274 18,13

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2017 RegionFakta