Skåne län
Fakta & Perspektiv
1 377 827 INVÅNARE
10 968 km2 AREA
33 KOMMUNER
Skåne län
Skåne län // Regional ekonomi // BRP per sysselsatt efter brans…

BRP per sysselsatt efter bransch

Senast uppdaterad 2019-12-13
Förklaring
Bruttoregionprodukt (BRP) är den regionala motsvarigheten till det nationella måttet – bruttonationalprodukt (BNP). BRP är det samlade värdet av alla producerade varor och tjänster i en region under ett år. BRP visar hur stor produktionen är räknat i kronor.
Index: Vid indexberäkningen har det värde som avser riket fått värdet 100. Därefter har regionala värden beräknats i procent av detta. Ett indexvärde på 120 betyder att regionens värde ligger 20 procent högre än rikets. Ett indexvärde på 70 betyder att regionens värde ligger 30 procent lägre än rikets.

Branschgruppen varuproducenter omfattar areella näringar, tillverkning, energi och byggverksamhet.
PDF
Diagram nuläge
PDF
Diagram analys
Bruttoregionprodukt per sysselsatt efter branschgrupp 2017. Tusental kronor, löpande priser.

Region Varuproducenter Tjänsteproducenter Offentlig sektor Totalt
Skåne län 888 846 544 858
Riket 989 904 566 921

BRP per sysselsatt 2001-2017. Tusental kronor, löpande priser

         

Skåne län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

590

510

327

537

2002

630

534

340

566

2003

644

569

346

586

2004

679

589

355

606

2005

679

612

371

626

2006

717

637

370

647

2007

787

688

390

703

2008

766

650

425

689

2009

716

639

437

676

2010

749

679

465

714

2011

724

690

479

716

2012

701

702

502

723

2013

704

725

502

734

2014

752

742

517

760

2015

773

800

530

800

2016

863

810

516

823

2017

888

846

544

858

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

607

556

338

565

2002

630

577

350

586

2003

666

604

368

614

2004

730

634

378

647

2005

741

658

391

669

2006

803

683

402

702

2007

837

700

422

730

2008

816

715

448

743

2009

771

716

462

739

2010

889

733

474

783

2011

877

756

488

797

2012

844

768

502

797

2013

843

786

511

808

2014

867

815

523

832

2015

897

875

534

874

2016

965

890

549

902

2017

989

904

566

921

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Utveckling av BRP per sysselsatt 2001-2017. Index år 2001=100

         

Skåne län

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

107

105

104

105

2003

109

111

106

109

2004

115

115

109

113

2005

115

120

114

117

2006

122

125

113

120

2007

134

135

119

131

2008

130

127

130

128

2009

121

125

134

126

2010

127

133

142

133

2011

123

135

146

133

2012

119

138

154

135

2013

119

142

154

137

2014

128

145

158

141

2015

131

157

162

149

2016

146

159

158

153

2017

151

166

166

160

         

Riket

År

Varu- produ- center

Tjänste- produ- center

Offentlig sektor

Totalt

2001

100

100

100

100

2002

104

104

104

104

2003

110

109

109

109

2004

120

114

112

115

2005

122

118

116

118

2006

132

123

119

124

2007

138

126

125

129

2008

134

129

133

131

2009

127

129

137

131

2010

146

132

140

139

2011

144

136

144

141

2012

139

138

149

141

2013

139

141

151

143

2014

143

146

155

147

2015

148

157

158

155

2016

159

160

163

160

2017

163

162

168

163

Källa: Statistiska centralbyrån, bearbetning Pantzare Information.

Regionfakta ger läsaren en snabb och lättillgänglig 

bild av länet och kommunerna i länet

Följ oss gärna på Facebook

Copyright © 2020 RegionFakta